Nyheder
Kutymen: Blokade på skyldig løn og akkord I byggebranchen er der en over 100 år gammel tradition, som hedder blokade på skyldig løn. Læs her hvad det vil sige.

Blokade på skyldig løn betyder i al sin enkelthed, at medlemmer, der har penge til gode i forbindelse med en konkurs, kan blokere det pågældende arbejde, indtil det skyldige beløb er blevet betalt. Fagforeningen kan også gøre det på vegne af medlemmerne.

Blokaden kan omfatte:

  • Løn, feriepenge, SH, pension og andre løndele som er optjent hos det konkursramte firma på den pågældende plads.
  • Akkorder, hvor der er arbejde tilbage, skal respekteres. Dvs. at man har krav på det arbejde, der ikke er udført. Hvis man ikke kommer tilbage i sin akkord hos en ny mester, skal man have resten af akkorden udbetalt.
  • Ventetid mens forhandlingerne foregår.

Det er en tradition, som er noget ældre end Lønmodtagernes Garantifond (LG), og som er fastslået ved flere voldgifter.

Vi bruger dette redskab i en række situation, da det typisk giver en bedre og hurtigere dækning end LG.

Redskabet kræver flere ting af sjakket, der har penge til gode:
• Først og fremmest skal sjakket påtage sig at sikre blokaden ved at være til stede på pladsen, da der er vigtigt at orientere andre håndværkere, der har fået ”tilbudt” arbejdet om, at arbejdet er konfliktramt. 

• Dernæst er det godt med et godt forarbejde! Jo flere nedskrevne akkorder og/eller timelønsaftaler desto bedre. Hovedaftalens § 4. stk. 2 om, at man ikke kan fratages en akkord uden at skulle have tilkendt en erstatning, er ret vigtig i den sammenhæng.

• Endelig er det meget godt at have lidt styr på juraen.

Dansk Byggeri har fremsendt et cirkulære, der på glimrende vis forklare det. Der står bl.a.:

Blokaderetten
Den omtalte kutyme er senest fastslået i en arbejdsretsdom fra 1994:
Følgende fremgår af dommen:

”Inden for såvel snedker- og tømrerområdet som andre områder i byggebranchen har det siden århundredets begyndelse været kutyme, at en overtagen arbejdsplads kan blokeres, indtil de ansattes tilgodehavender er betalt…”.

Kutymen anses for at være et led i overenskomsterne i branchen og må relation til eventuel opsigelse behandles på samme måde som overenskomsterne.

Det betyder i realiteten, at man skal forhandle eller ”konflikte” sig ud af kutymen.” 

Artiklen har været bragt i Fagligt Fokus nr. 4 2020 - branchesiderne for snedkere og tømrere


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt