Nyheder
OK20: Det mener BJMF om Industriforliget Industriforliget er meget magert og giver vores medlemmer et så ringe udbytte, at vi må anbefale vores medlemmer at stemme nej, siger Servicegruppen i BJMF.

Overordnet indeholder Industriforliget nogle elementer, som er positive på produktionsvirksomheder ude i landet. I BJMF's organiseringsområde har de virksomheder, der er på Industrioverenskomsten en anden ansættelsesstruktur, som betyder at industriforliget er meget magert og giver vores medlemmer et ringe udbytte, lyder meldingen fra Servicegruppen i BJMF.

Der er forbløffende få, som vil mærke løftet på mindstelønnen. Ingen af vores medlemmer aflønnes efter mindsteløn. Inden for BJMF's områder er industrioverenskomstens minimalløn i forvejen den absolut laveste.

De aftalte tre procent på fritvalgskontoen vil være en hæmsko ved de lokale lønforhandlinger. Her er der lavet et protokollat, der siger at de tre procent medregnes i den eventuelle lønstigning, der måtte være lokal enighed om.

Der savnes særskilt forhøjelse af pensionsbidraget, da det notorisk er kroner udbetalt på lønnen der prioriteres hos medlemmerne ved fritvalgsordningen.

Den aftalte øremærkede barsel ville være kommet i en eller anden form i 2021 qua et direktiv fra EU.

Hele problemstillingen om social dumping er der på 2 områder indskrevet, at der skal kigges på det i overenskomstperioden. Her savnes konkrete tiltag og noget, der som det mindste kan flugte FN's verdensmål og virksomhedernes sociale ansvar i samfundet. Der savnes visioner for at sikre danske arbejdspladser.

Arbejdsgivernes omkostninger ved dette forlig er meget lave. Løngabet mellem direktører og vores medlemmer er næsten tredoblet over de sidste to overenskomstperioder.

I lyset af de seneste års gigantiske udbytte til aktionærer, lønpuljer og gyldne håndtryk til direktørgangene kan vi ikke se at dette er slået igennem i industriforliget.

Der er kun få lyspunkter i industriforliget som vil gavne vores medlemmer, og på denne baggrund vil anbefalingen fra 3F BJMF, Servicegruppen, være at stemme nej.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt