Nyheder
OK20: Forlig for gartnere i boligselskaberne Privatansatte Gartneres Klub i 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening anbefaler at du stemmer ja til forliget. Afstemningen starter den 9. juni.

Onsdag den 27. maj indgik 3F og Dansk Erhverv et forlig om en ny overenskomst for gartnerne i boligselskaberne.

Forliget udmøntede sig i følgende hovedpunkter:

Mere fleksibilitet
● Mulighed for at bruge feriefridagene som timer
● Mulighed for at bruge feriedage som timer
● Fritvalgskontoen stiger med 3% over de næste 3 år
● Der bliver mulighed for at holde 2 ekstra feriedage
● Ret til at få fri og at bruge midler fra fritvalgskontoen, hvis man skal til læge med sit barn

Bedre rettigheder til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter
● Arbejdsmiljørepræsentanterne får en mere central rolle i forhold til at lave APV (arbejdspladsvurdering), sikre at ældre medarbejdere kan blive på arbejdspladsen og for at virksomheden kan opnå seriøse klimamål
● Både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant skal have stillet IT og mødefaciliteter til rådighed
● Ret til at få uddannelse både som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant

En lønstigning som på det øvrige arbejdsmarked
● En lønstigning på 1530 kr. om måneden over de næste 3 år

Andre forbedringer
● Det er præciseret, at gartnerne fremover skal deltage i forhandlinger om vejrligsovervågning, udkald og Glatførebekæmpelse før de kan pålægges at deltage
● Den nye overenskomst er en 3-årig aftale, men fra 2023 følger vi det store arbejdsmarked. Aftalen udløber derfor ikke d. 1. april 2023, som den plejer, men løber i stedet frem til d. 1. marts 2023 hvilket sikrer medlemmerne et fællesskab med andre faggrupper hvis der f.eks. opstår konflikt under kommende overenskomstforhandlinger
● Bedre muligheder for efteruddannelse i opsigelsesperioden

På grund af Coronakrisen og hvad deraf fulgte blev vores forhandlinger udsat fra marts til maj. Derfor har forhandlingerne foregået efter at langt størstedelen af det øvrige arbejdsmarked har sagt ja til deres overenskomster. Forventningerne til hvad vi kunne komme igennem med af anderledes krav var derfor ikke store.
Vi synes derfor, at det er flot, at det lykkedes at forhandle ikke mindst mere fleksibilitet og frihed ind i aftalen, som var hovedkravene ved forhandlingens start.

Vi anbefaler derfor at du stemmer ja til forliget.

Privatansatte Gartneres Klub i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt