Nyheder
OK20: Grønt forlig Privatansatte Gartneres Klub vil vente med at give sin opbakning til forliget indtil byggeriet har forhandlet færdig. Klubben indkalder til medlemsmøde den 23. marts kl. 16.00 i BJMF

Privatansatte Gartneres Klub har drøftet overenskomstresultatet for anlægsgartnere, greenkeepere, groundsman og kontorbeplantere på sit bestyrelsesmøde den 3. marts.

- Samlet set mener vi, at det er et godt resultat. Ikke mindst er det meget vigtigt, at der nu er fuld løn under sygdom og ved barsel. Det er noget anlægsgartnerne har kæmpet for i mange år, siger klubbestyrelsen i en udtalelse.

- Vi vil dog gerne i Klubbestyrelsen afvente med at give vores endelige opbakning til forliget. Vi ønsker at se hvad forhandlingerne mellem 3F og Byggeriets Arbejdsgivere fører med sig.

- Vi mener, at det vigtigt, at vi er solidariske i fagbevægelsen. 3F’s hovedkrav om at hæve mindstelønnen på byggeriets overenskomster for at imødegå social dumping er meget rimelig.

Om forliget skriver klubben:
Fredag den 28. februar blev der indgået forlig mellem 3F og Danske Anlægsgartnere. Det er et enigt forhandlingsudvalg der bakker op om forliget.

Forliget indeholder ret til 10 ugers løn under sygdom, hvoraf den ene uge er med fuld løn og de resterende 9 uger er med et lønloft på kr. 151 pr. time. Der kommer ligeledes fuld løn under graviditet, barsel og barns 1. og 2. sygedag samt ved lægebesøg med barnet.

Derudover skal arbejdsgiverne i løbet af den 3-årige overenskomstperiode indbetale yderligere 3% af medarbejdernes ferieberettigede løn oven i timelønnen. Pengene skal indbetales på fritvalgskontoen, hvor der er mulighed for frit at bruge pengene til seniordage, børneomsorgsdage, indbetaling til løn eller pension eller fridage – eller hvad man i øvrigt kan blive enige om på arbejdspladsen.

Lønnen forhøjes med 9,55 kr. i perioden og gene- og skurtillæggene forhøjes med 1,6%.

Lærlingene får også et løft. Ud over en lønstigning på 1,7% i år og igen i 2022 vil elever på området nu fra 1. marts 2020 også få fuld pension – 12%. Retten til pension erhverves nu fra de er 18 år og ikke som tidligere, når de fylder 20 år. Dog er satsen mellem 18 og 20 år på 6%

Arbejdsgiverne har til gengæld fået mulighed for, at der kan arbejdes på forskudt tid. Dette skal dog forhandles med en tillidsrepræsentant eller den lokale 3F afdeling.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt