Nyheder
OK20: HK'ere i BJMF vil også have musketered HK'ere fra BJMF har netop været til kongres i HK/Privat, hvor de stillede forslag om en musketered forud for forårets overenskomstforhandlinger på det private område.

Under sloganet ”Sammen kan vi mere” deltog to delegerede fra HK-klubben i BJMF. Det var Trine Löften og Jette Nordentoft, som uden tøven tilsluttede sig kongressens motto. Men da det kom til emnet OK20 blegnede sloganet lidt.

- Vi stillede et forslag om at HK/Privat i målprogrammet skulle forpligte sig til at arbejde på at indgå i en musketered ved de kommende overenskomstforhandlinger, siger Trine Löften og Jette Nordentoft.

- Vi stillede ikke krav om, at man for en hver pris skulle indgå i en ed, men alene forpligtes til at undersøge mulighederne for det.

Desværre blev forslaget, der var vedtaget i HK-klubben i BJMF forkastet med noget der lignede to-tredjedel stemmer, fortæller Trine og Jette.

Arbejdsgiverne står sammen. Det må vi også
Trine og Jette forklarer videre, at baggrunden for forslaget er, at der ved tidligere OK forhandlinger er blevet set noget ensidigt på Industriens ønsker og krav, og at CO-industri i stigende grad har kørt solo, særligt udtalt i 2017.

- Vi synes, at arbejdsgiverne dygtigt har stået sammen ved de senere års overenskomst-forhandlinger på det private område. Derfor må vi tilbage til sammenhold og solidaritet på lønmodtagersiden.

De to delegerede frygter, at hvis CO-industri ikke forstår den utilfredshed, der ulmer helt nede fra græsrødderne, så ender det med at opbakning til sammenkædningen forsvinder helt.

Sætter lid til 3Fs kongres
Selvom forslaget ikke blev vedtaget er der stadig brug for at fagbevægelsen kommer tilbage til solidariteten, og at de stærke (industrien) indser nødvendigheden af at stå sammen for at få alle med.

- For at blive i musketer-billedet kan man jo sige noblesse oblige (Adel forpligter red.). Eller frit oversat: Styrke forpligter! Nu sætter vi vores lid til, at det vil lykkes at få en musketered vedtaget på den kommende 3F kongres.

- Vi håber, at de andre store ”spillere” i OK20, 3F Industri og Dansk Metal, vil vil være deres styrke bevidst og påtage sig ansvaret for alle overenskomstområder ved de kommende forhandlinger, sådan at også de lidt mindre brancher – som f.eks. byggeriet – kan se sig selv og egne OK-krav i forliget, siger Trine og Jette.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt