Nyheder
Om at arbejde fra platform Her har vi den så, efter to et halvt års intensivt arbejde er vi nået frem til en vejledning om platformene, skriver to murersvende

Forhandlingerne med vores modpart i Dansk Byggeri har været et langt og sejt træk. De vil ikke meget og slet ikke på arbejdsmiljøområdet (det koster penge).

Men til sidst - med lidt tommelskruer på fingrene og en smule pres fra Arbejdstilsynet, lovgivning og Branchefællesskabet for bygge og anlæg - kom vi frem til den vejledning, vi nu kan se foran os.

I kan læse hele vejledningen på bfa-ba.dk eller hente den i fagforeningen hvis I hellere vil have den på skrift. Husk at aflevere en til jeres mester også.

Vi har valgt et par punkter ud. som vi lige vil forklare lidt om.

Valget af arbejdsplatforme
Valget af arbejdsplatforme afhænger af arbejdet, der skal udføres. Mester har ansvaret for, at materiellet, der skal bruges til det givende stykke arbejde, er det rigtige til opgaven.

Tag en snak med ham om projektet, hvilke størrelse platform der skal bruges, hvor lange de skal være, hvad de skal kunne bære af vægt, om der skal være kran, hvis der for eksempel er ståltegl i byggeriet osv.

Udbygning af platformen
Hvis der er behov for udbygning af platformen pga. et hjørne med konsol udtræk, er det så den rigtige løsning der er valgt? Der må under ingen omstændigheder være materialer på konsoludtrækket. Alle materialer SKAL stå på hoveddækket!!!

På konsoludtrækket må der være 320 kg på en 10,5 m lang platform, hver person er angivet til 85 KG, for hver 1,6 m på konsoludtrækket må der max stå 2 personer, hvis det er forkert materiel til arbejdet, så husk at smide en akkordering afsted til mester

Før platformen tages i brug
Hver dag skal platformen inspiceres, før I tager den i brug. Der skal på platformen ligge et inspektionsskema som dagligt skal følges. Derudover skal der være tydelige skilte på platformen omkring vægtbegrænsning, max vind osv.

Det er mesters ansvar at dette bliver gjort, så hvis det ikke er med i jeres priser, så husk at smide en akkordering afsted til mester.

Opstilling af platformen
Opstillingen af platforme, underlaget til platformene skal vurderes og ved tvivl om bæreevne skal byggeledelse/mester kontaktes og fremvise bærevnen af underlaget.

Vi anbefaler stærkt at jernplader er en del af underlaget, støttebenene skal følge producentens anbefaling og opklodsningen må max være 20 cm høj, hvis det er nødvendigt at gå udover dette, skal producenten kontaktes for at lave en udregning på trykstyrke og bæreevne. Hvis I får ophold pga. tvivl om bæreevne, så husk at smide en akkordering afsted til mester.

Placeringen ved murerarbejde/tungarbejde
Platformen skal stå ligesom et stillads, det vil sige ca. 10 cm fra færdigt murværk. Ved murerarbejde SKAL platformen stå med søjlen væk fra facaden, så der kan stå baljer og sten hele vejen. Søjlen skal hele vejen rundt i 2 meters højde være skærmet af, så der ingen klemningsfare er.

Er søjlen indadvendt, skal der sættes rækværk op, så klemningsfare ikke opstår. Men det er dårligt arbejdsmiljø, så kræv at søjlen står den rigtige vej, så der er plads til materialer og en udbygning bagtil så murerarbejdsmanden kan komme ind med materialer.

Vejrlig
Der skal være en vindmåler på eller omkring platformen så den skiltede max. vindhastighed altid måles og overholdes. Ved inddækning af platformen er det vigtigt at få lavet en ny beregning af producenten omkring vindhastighed, fastgørelse og vægt. Mens I venter på producenten, så husk at smide en akkordering afsted til mester.

Tæt på trafik
Når der opstilles platforme tæt på trafik, er det vigtigt, at mester har fået en godkendelse af vejmyndigheden på beredskabsplanen, der indeholder de rigtige trafikværn. (”Hoffmann-klodser” er ikke godkendte til formålet).

I skal se et stykke papir fra myndighederne før arbejdet i trafikeret område påbegyndes, en påkørsel af platformen kan få fatale konsekvenser. Mens I venter på godkendelsen, så husk at sende en akkordering afsted til mester

Det har kostet blod sved og tårer at komme hertil! Vi skal huske at passe på hinanden derude og minde hinanden om det gode arbejdsmiljø, vi har alle nogen, der venter derhjemme

Artiklen har været bragt i Fagligt Fokus nr. 6/2020 på Murersvendenes Brancheklubs egne sider

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt