Nyheder
Partierne og BJMFs vigtigste krav til Folketingsvalget BJMF har seks emner, der vigtige for medlemmerne. Men hvad vil partierne og hvad har de gjort? Se oversigten og gennemgangen af partier og hvor godt de scorer.

3F BJMF har udtaget seks valgtemaer, som er vigtige for fagforeningens medlemmer og for Danmark.

Det er vigtigt, at fagforeningerne stiller krav til Folketinget, så resultaterne i arbejdskampen ikke udhules.

Den danske model handler om, at arbejdsmarkedets parter forhandler om og aftaler en række ting angående løn og arbejdsforhold. De indgår også i forhandling (i bedste fald) om lovgivningen på arbejdsmarkedet.

Denne model er vigtig og har været med til at sikre levestandard samt den velfærd, der er under angreb i Danmark.

Men hvordan stiller partierne sig til BJMFs valgtemaer? Hvad har partierne gjort i forhold til social dumping, dagpenge, uddannelse, arbejdsmiljø, pension og velfærd?
Se nedenfor og få hjælp til at beslutte dig for hvor du skal sætte dit kryds den 5. juni 2019:

Social dumping
Der er alt for mange arbejdere, der bliver udnyttet og bliver groft underbetalt på det private arbejdsmarked. Men det sker også på det offentlige område, når rigtige jobs bliver udført af personer, der er i aktivering, jobtræning og løntilskud.

Vi kræver, at der igen bliver sat penge af til politi, skat og arbejdstilsynet, og at de forringelser blå blok har gennemført, bliver rullet tilbage.

Det skal også være slut med, at regulære job i det offentlige bliver til tilskudsjob, som f.eks. aktivering, jobtræning og løntilskudsjob.

Dagpenge
Dagpengesystemet har været under angreb i mange år. Dagpengeudbetalingerne reguleres ikke med løn- og prisstigninger og varigheden forkortes. Optjening til ny periode og optagelse gøres længere.

Dagpengene er en væsentlig del af den danske model og skal reguleres, så de følger med lønniveauet samt prisniveauet. Varigheden skal sættes markant i vejret, så det ikke kan bruges til løndumping.

Uddannelse
Der skal sikres uddannelses- og praktikpladser, både private og offentlige. Skolepraktikelever skal sikres en højere løn. Der skal flere ressourcer til erhvervsskolerne. Der skal lovgives om, at arbejdsgiverne er forpligtet til at skabe praktikpladser.

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet skal sikres de nødvendige ressourcer til deres arbejde. Det skal ikke overlades til fagforeningerne.

Pension
Glidebanen mod højere og højere pensionsalder skal stoppes. Pensionsalderen skal være 65 år, men med mulighed for retræte efter 40 år på arbejdsmarkedet. Det skal blive nemmere at få førtidspension.

Velfærd
Velfærd er den motor, som får samfundet til at fungere. Det er forudsætningen for udvikling. Veje, skoler, hospitaler, børnehaver og vores forskellige forsyningsvirksomheder er disse forudsætninger. Det skal sikres, at det er samfundet og ikke profit som bestemmer vores velfærd. Stop udlicitering, privatisering og besparelserne!

Filer BJMFs krav til Folketingsvalget 2019 622 KB PDF Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt