Nyheder
Sjakket tog kampen op efter konkurs Tildeling, gammel kutyme og blokade sikrede retfærdig løsning efter konkurs.

I kølvandet på Anker Hansens konkurs før sommerferien stod svendene på en af firmaets pladser i Lyngby med håret i postkassen. De var 11 svende i flere sjak på både aftalt forhøjet timeløn og forskellige akkorder. 

Byggeriet var et prisvindende arkitekttegnet projekt fra "München" og skulle ende med at være teknisk gymnasium. Bygherre er erhvervsskolen TEC, som uddanner blandt andet elektrikere, VVS'ere og smede.

Blokere arbejdsopgaverne
Når et firma går konkurs, går man normalt i fagforeningen, der søger Lønmodtagernes Garantifond (LG) om dækning for den løn som svendene har til gode. 

Men i LG dække de ikke nødvendigvis alt hvad man har aftalt med sin mester, og de dækker også kun det du har på skrift. Og i byggeriet er vi ikke altid lige skarpe til at få alle vores aftaler om slumpakkorder, forhøjet timeløn, tildelinger og akkorder ned på papir med underskrift og det hele.

Til gengæld er der en over 100 år gammel kutyme i byggeriet om at man kan blokere arbejdsopgaver, hvor der er skyldig løn selvom din mester er gået konkurs. Men det kræver, at sjakket iværksætter blokade og tager kampen. 

Sjakket tog kampen op
Svendene på Anker Hansens plads havde både aftalte akkorder og forhøjet timeløn, som LG ville ende med ikke at dække. Derfor stod de overfor beslutningen om de skulle gøre brug af den gamle kutyme.

"Vi besluttede os for at tage kampen for at få det, vi havde aftalt. Brancheklubben var forbi og lovede at bakke os op. Vi lavede blokadeplan for en uge ad gangen og mødtes alle sammen hver fredag morgen for at tage stilling til om vi ville fortsætte blokaden", siger Peter Sohn, bygningssnedker. 

Anker Hansen var hovedentreprenør og derfor blev hele pladsen lukket ned af kurator. Mens blokaden blev opretholdt, startede fagforeningen forhandlinger med bygherre om at få givet tømrerarbejdet frit. 

Tildeling er alfa og omega
Peter var en af dem, der havde en underskrevet tildeling på det arbejde, de skulle lave og det viste sig at være et af de stærkeste kort i forhandlingerne.

"Nogle arbejdsgivere synes det er lidt for konfrontatorisk, når man beder om at få en underskrift på tildeling eller andre aftaler. De tænker: Hov, hvad er han nu ude på. Det er måske også fordi konduktørerne ikke har helt styr på de grundlæggende regler for akkord. For det at skrive ned, hvad vi har aftalt at sjakket skal lave, er jo en helt almindelig del af overenskomstens spilleregler. Måske Dansk Byggeri skulle gøre lidt mere ud af at oplære mestrene i de regler."

Efter lige godt fire ugers blokade foran pladsen endte forhandlinger med bygherre med, at svendene fik deres aftaler om akkord, forhøjet timeløn og ventetid rimeligt honoreret. Blokaden blev ophævet og arbejdet frigivet. 

"Det kan betale sig at kæmpe. Det var stærkt, at vi kunne stå sammen her på pladsen, selvom vi var flere sjak med hver vores aftale. Det, at få besøg af kolleger og forskellige svendeklubber på blokaden, var med til at give den rygdækning, der skulle til for at holde gejsten oppe. Men husk at få lavet en tildeling på det arbejde I har aftalt I skal lave, det må jeg bare sige er alfa omega."

Læs også: Kutymen: Blokade på skyldig løn og akkord


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt