Stem nej til Industriforliget

Stem nej til Industriforliget siger Servicegruppen i BJMF til sine medlemmerne

OK17 logoHvorfor satsede CO-industri ikke på at bruge fagbevægelsens styrke med mobilisering af medlemmerne til at opnå virkelige nye principielle resultater?
Eller sikre en reel omfordeling mellem profit og løn i en situation hvor arbejdsgivernes store overskud skulle gøre det muligt?
Det er en gåde, siger bestyrelsen for Servicegruppen i BJMF i en udtalelse.

Ifølge bestyrelsen indeholder forliget visse konkrete forbedringer, men de har et yderst begrænset indhold.
Meget er omkostningsneutralt for arbejdsgiverne, eller betalt med en treårig overenskomstperiode og arbejdsgivernes ensidige ret til at forøge arbejdstiden til 42 timer i perioder.
Gennemgangen af forliget viser, at CO-industri helt har opgivet at opnå forbedringer i forhold til øget tryghed.

F.eks. forlængede opsigelsesvarsler og reelle forbedringer af fratrædelsesgodtgørelser, som der ellers er blevet peget på fra fagbevægelsen som følge af den forringede dagpengelovgivning.

Der er ingen reelle forbedringer i forhold til social dumping som f. eks kædeansvar, der kunne have banet vejen for et gennembrud på andre områder, hvor det spiller en afgørende rolle.
En solidarisk lønpolitik, der kunne have givet et lønløft til de minimallønsområder, der står svagt ved de lokale lønforhandlinger, og forbedringer for skifteholdsarbejderne, blev det heller ikke til.

Forliget om Industriens funktionæroverenskomst
Dette forlig indeholder de samme generelle resultater der er omtalt ovenfor med undtagelse af vikarbureaureglerne og den mindre ændring af fratrædelses godtgørelsen.
Lønsatsstigninger er ikke gældende her, da sådanne ikke findes i funktionæroverenskomsten, hvor lønnen alene aftales ved personlig forhandling.

Herudover er der særlige aftaler for denne overenskomst:

  1. Aftaler, der ifølge HK-Privats formand, giver bedre muligheder for at opfylde 50%s reglen som forudsætning for overenskomstens ikrafttræden. Selve reglen lever uændret videre.
  2. Funktionærer, der fortsætter med at arbejde efter pensionsalderen, kan fremover bevare pensionsindbetalingen eller ændre det til et løntillæg. Dermed ligestilles de med hvad der i dag gælder i alle andre overenskomster.
  3. Ophørte tillidsrepræsentanter opnår samme ret til et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger som gælder for de timelønnede.
  4. Der kan nu indgås aftale med den enkelte om andre lønsystemer, hvor det tidligere forudsatte kollektive aftaler.

    Menu