Nyheder
Svende protesterer i NCCs hovedsæde Tillidsvalgte snedkere og tømrere overrakte personligt protestbrev til NCC over fyring af tre kolleger.

Stille og uden meget postyr ankom godt 30 tillidsvalgte snedkere og tømrere fra København og omegn til NCCs hovedsæde i Gladsaxe mandag eftermiddag for at tage opstilling med faner og et banner med ordene: Stå ved din ret. Støt de fyrede svende.

De ønskede, at aflevere en protestskrivelse på vegne af 45 tillidsvalgte til NCC, der sidste år fyrede tre svende. Det lykkedes at få firmaet i tale efter en længere tålmodig venten, da to repræsentanter fra NCC ankom.

Direktøren for HR og direktøren for kommunikation modtog brevet med ordene: ”Tak for det overrakte. Vi vil ikke diskutere den konkrete sag i medierne eller nogle andre steder. Vi har ingen kommentarer.”

Efter dette forlod de mange mennesker med fanerne igen lige så stille lokalet og tog hjem.

Fyret for at følge reglerne
Baggrunden for besøget er, at NCC i november fyrede tre tømrersvende, der bl.a. havde stillet krav om skriftlige aftaler og som havde rådgivet andre kolleger om akkordering og løn. Dertil kommer en uenighed om betaling for tre timer, som af virksomheden blev kaldt interessetimer.

I brevet fra de tillidsvalgte hedder det bl.a.:
”Vi håber at NCC vil indse at det ikke klæder et velrenommeret firma og at der træffes de nødvendige foranstaltninger der skal til, for at vise branche at NCC er et firma, hvor svendene ikke skal frygte at blive fyret bare fordi man ønsker at følge reglerne”.

Organisationsfjendtlig handling
I starten af december sidste år afholdt 3F BJMF mæglingsmøde med NCC og Dansk Byggeri. Der kunne ikke opnås enighed, og BJMF sendte sagen videre til 3Fs jurister. Herfra er sagen gået til LO, fordi BJMF mener, at der er tale om organisationsfjendtlig handling i strid med hovedaftalens § 1.

Der vil formentlig gå mange måneder før sagen bliver afgjort i Arbejdsretten. Men indtil da vil snedkerne og tømrerne fastholde og markere deres kritik.

Det er vigtigt at markere et så grelt tilfælde, som dette her. Vi skal ikke have at man i branchen frygter at stille sig frem og f.eks. kræve timelønnen aftalt på skrift. Vi skal reagere, når fagligt engagerede blive udsat for sådan en hetz, siger Rasmus Damm, formand for Snedker-Tømrernes Brancheklub København.

En af de nu fyrede svende har tilsyneladende været en særlig torn i øjet på firmaet, fordi han har rådgivet om akkorderinger. Ifølge BJMF er det kommet frem på et møde mellem de fyrede og byggeledelsen, at fyringen er sket på grund af denne svend, der er kendt i branchen for at kræve sin ret og vejlede andre i overenskomsten, akkord og lønkrav.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt