Nyheder
Udgifter til sikkerhedssko kan ikke deles
<p>Arbejdstilsynet fastslår at det er virksomhedens pligt at betale det fulde beløb for den sko, som passer, og at der ikke kan kræves egenbetaling.</p>

En tømrersvend blev af et tømrerfirma pålagt egenbetaling af sikkerhedssko. Fagforeningen kontaktede Arbejdstilsynet for at få afklaret om firmaet havde ret til at kræve at svenden selv skulle betale for sikkerhedsskoene.

Arbejdstilsynet skrev i sit svar:

»Som aftalt pr. telefon d.d. får du her mit svar på skrift. Du har spurgt ind til hvad retningslinjerne er for, at en virksomhed skal betale for sikkerhedssko til deres medarbejdere. 

Jf. bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler §6 skal en virksomhed forsyne sine ansatte med personlige værnemidler. Jf. §6, stk. 4 kan der ikke træffes aftaler om fordeling af udgifterne til værnefodtøj.

Samtidig skal skoene jf. §5, pkt. 4 passe til brugeren og om fornødent efter tilpasning.

Virksomheden kan godt lave aftaler med en leverandør, om at et vist udvalg af sko er dem, medarbejderne som udgangspunkt kan vælge mellem, men hvis ingen af skoene i dette udvalg passer en medarbejder, er virksomheden forpligtet til at betale det fulde beløb for den sko, som passer

Arbejdstilsynet giver hermed BJMF ret i vores synspunkt på spørgsmålet om betaling af sikkerhedssko:
• Du må ikke selv købe sikkerhedssko, men skal prøve firmaets tilbud først.
• Kan du ikke finde sko blandt firmaets tilbud, der passer dine fødder, skal firmaet – uden ekstra betaling – stille andre sko til rådighed.

Med andre ord: du kan godt komme ud for at skulle prøve flere par sko før du finder nogle, der passer. Til gengæld må firmaet ikke afvise det eller kræve egenbetaling.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt