Nyheder
Nyt om opsagt vinteraftale Sidste nyt: Fagforeningen og TMF er uenige om vinteraftalen. Indtil denne uenighed er afklaret, fortsætter vinteren med rådighedsvagt efter "04.89 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt".

Seneste nyt:

Opdateret 18. december 2019

Fredag den 13. december havde fagforeningen og TMF møde.

Fagforeningen medbragte et forslag til at fortsætte på den nuværende vinteraftale med et højere rådighedsbeløb.

TMF ønsker at vintertjenesten, efter 20. december, fortsætter på den centrale aftale ”04.89 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt”.

Fagforeningen mener, at en overgang til at arbejde på en anden aftale kræver en forhandling, men det er TMF ikke enige i.

Denne uenighed skal afklares, men indtil det er sket, fortsætter vinteren med rådighedsvagt efter "04.89 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt". Det skyldes det såkaldte ”fortolkningsfortrin”, der betyder, at arbejdsgiverens fortolkning, gælder indtil uenigheden er afklaret.

Selvom vi ikke i første omgang fik TMF med på at hæve rådighedsbeløbet i aftalen, kommer kollegerne til at tjene mere, når vi kører under "04.89 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt".

Ønsker kollegerne ikke længere at være en del af vinteren, skal man melde fra.

Rasmus Bredde, TR

 

Artikel fra Specialarbejderindstikket i Fagligt Fokus nr. 6 2019, hvis redaktion sluttede den 25. november: 

I årevis har specialarbejderne i Teknik- og Miljøforvaltningen, TMF, ryddet sne på Københavns veje. Der har været en særlig vinteraftale, hvor medarbejderne stod til rådighed hver tredje dag.

I forbindelsen med genforhandlingen af vinteraftalen i sommeren 2018, fandt vores fagforening 3F-BJMF ud af, at satserne i vinteraftalen er lavere end i vores overenskomst. Forskellen er 9.000–10.000 kroner om året. 

I samarbejde med tillidsfolkene besluttede fagforeningen at lade aftalen fortsætte den ene sæson. Det blev aftalt med kommunen, at aftalen skulle forhandles på plads inden denne sæson.

Ved forhandlingsmødet gjorde ledelsen det klart, at de ikke havde nogle penge med til bordet. Derfor har fagforeningen, med opbakning fra tillidsrepræsentanterne, valgt at opsige aftalen. Det vil have virkning fra den 20. december 2019. 

Ingen ringeri til jer i fritiden
Det betyder, at indtil kommunen kommer til forhandlingsbordet og en ny aftale er indgået, kan TMF ikke længere ringe til jer i jeres fritid, men udelukkende tilsige jer til overarbejde i forbindelse med, at I er på arbejde alligevel.

For eksempel kan der beordres overarbejde i forlængelse af jeres normale daglige arbejdstid, men I kan ikke tilkaldes før normal arbejdstids begyndelse eller efter I har forladt jeres arbejdsplads.

I har heller ikke længere pligt til at tage telefonen, samt være ædruelig i fritiden og kan således gå til diverse tanters og onklers fødselsdage med god samvittighed.

Ingen individuelle aftaler
En aftale mellem fagforeningen og TMF kan enten tage udgangspunkt i den tidligere vinteraftale eller overenskomstens bestemmelser samt ”Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt” (nr. 04.89).

De kan ikke lave aftaler med kollegerne enkeltvis, men skal indgå en aftale om vintervagten, da der skal aftales f.eks. hvor mange vagthold der skal være, hvor mange medarbejdere, der er på hvert vagthold osv. Husk at Arbejdsmiljøloven og hviletiden skal overholdes!

I skrivende stund venter vi spændt på at høre fra TMF og planlægger at holde informationsmøder, når vi ved mere.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt