Medlemsblade
Bygningsarbejderen nr. 2 Oktober 2019 Bygningsarbejderen 2/2019 fortæller om OK 2020, orientering fra a-kassen og bedre seniorordninger.

Så er afdelingens eget blad ude hos medlemmerne

Læs det elektronisk her. God læselyst.

Kontakt