Nyheder
Generalforsamling 2021 3F Djursland afholder ordinær generalforsamling

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i 3F Djursland,

Tirsdag den. 29. juni 2021 - klokken 19.00

 

Generalforsamlingen afholdes på Birkehuset, Skovvænget 9. Tirstrup. 8400 Ebeltoft

 

Der er spisning fra kl. 18.00 til 18.45

 

Hvis du ønsker at deltage i spisningen inden generalforsamlingen,

er tilmelding nødvendig på: Djursland@3F.dk

Senest torsdag den 24. juni kl. 15.30

 

 

På grund af Coronarestriktionerne

Vil der være krav om gyldigt Coronapas (Negativ test)

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmeudvalg.

4. Godkendelse af forretningsorden.

5. Beretning.

6. Regnskab.

7. Vedtægtsændringer.

8. Indkommende forslag.

9. Personvalg.

a) Faglige sekretærer:

Kjeld Skov - 3 år

Morten Jacobsen - 3 år

b) Bestyrelsesmedlemmer:

Niels Foged-Nielsen - 3 år

Torben Bjørn Dyreborg - 3 år

Gruppeudvalgspladserne:

Indstilling fra Transportgruppen - 3 år

Indstilling fra Grøn Gruppe - 3 år

c) Suppleanter til bestyrelsen:

  1. suppleant - Vakant - 2 år

  2. suppleant - Vakant - 1 år

Indstilling fra Transportgruppen - 3 år

Indstilling fra Grøn Gruppe - 3 år

d) Valg til Kongressen og A-kassens delegeretmøde i 2022

e) Valg af suppleanter til kongressen og A-kassens delegeretmøde i 2022

f) Bilagskontrollanter:

Grethe Andersen - 2 år

Vakant - 1 år

g) Suppleanter (bilagskontrollanter):

Vakant - 2 år

Vakant - 1 år

h) Fanebærer:

Erik Kristiansen - 3 år

i) Suppleant (fanebærer):

Kjeld Skov - 3 år

j) Revisionsselskab:

Revisionsinstituttet                                                                              

10. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftlig og skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer og indkommende forslag vil ligge til gennemsyn på kontoret og på www.3F.dk/djursland senest 5 dage før generalforsamlingen.

Kontakt