Hvis du bliver lockoutet af din arbejdsgiver

Hvordan skal jeg forholde mig?

Hvis du bliver omfattet af en lockout, vil din arbejdsgiver spørge om du er medlem af den organisation som lockouten omfatter.

Normalt må en arbejdsgiver ikke spørge om, hvor en medarbejder er organiseret. Men i den nuværende situation er det nødvendigt for arbejdsgiveren at vide om en medarbejder er omfattet af en lockout.

Oplysninger om medarbejderens organisationsforhold skal tilintetgøres efter konfliktens ophør!

 

Grunden til arbejdsgiver skal kende organisationsforholdet er, at en medarbejder, som ikke er medlem af den organisation, som konflikten er rettet imod er ikke en del af konflikten (lockouten).

Disse medarbejdere skal derfor møde på arbejde som normalt, men må ikke udføre andet arbejde end det de sædvanligvis udfører!

 

En medarbejder, som er medlem af en rigtig fagforening, som ikke er omfattet af konflikten, skal derfor også møde på arbejde under en lockout.

(Er lockouten f.eks. rettet mod 3F og deres medlemmer, men man er medlem af f.eks. FOA, skal man møde på arbejde).

 

Det er naturligvis beklageligt, men sådan er reglerne.

 

Som medlem af 3F, skal du henvende dig i afdelingen på den første dag af lockouten. Du vil få meddelelse pr. SMS/mail om hvornår du skal møde i afdelingen.

Menu