Aktiviteter
Invitation til årsmøde 2021 i Murer-AB Brancheklubben Der afholdes årsmøde i Murer-AB Brancheklubben d. 07. september 2021 kl. 19.00!

Vær opmærksom på reglerne for Corona restriktionerne til den tid, da vi holder årsmødet ved Jerne Kro, Fredensgade 28, 6705 Esbjerg.

Start
Slut
Hvem kan deltage
Medlemmer
Pris
Gratis
Tilmeldingsfrist
Tilmeld Aktivitet

3F Esbjerg, Branche Årsmøde MUR/AB

 d. 7. september 2021 kl. 19.00

Jerne Kro, Fredensgade 28, 6705 Esbjerg

Murer/AB branchen vil være vært ved et måltid mad fra kl. 18.15. Derfor skal vi have tilmelding til årsmødet, senest fredag den 3. september 2021 kl. 12.00, af hensyn til bestilling af mad.

 

Dagsorden:

Pkt. 1: Velkomst og konstituering (valg af dirigent, stemmeudvalg og referent).

Pkt. 2: Godkendelse af forretningsorden.

Pkt. 3: Orientering og debat om branchebestyrelsens arbejde.

Pkt. 4: Orientering om brancheudvalgets økonomi.

Pkt. 5: Indkomne forslag.

Pkt. 6: Valg iht. Vedtægter

 

A: Bestyrelsesmedlemmer indtil foråret 2023:

Afgående: MUR: Jesper Sani modtager genvalg

MUR: Johnny Møller modtager genvalg

MUR: Victor Bentzen modtager genvalg

  AB: Jørn Laustsen modtager genvalg

AB: Allan Lenchow modtager genvalg

AB: Michael Jensen modtager genvalg

 

B. Bestyrelsessuppleanter indtil foråret 2022 (vælges hvert år):

Afgående: MUR: Dennis Nielsen             

MUR: Bjarne Jakobsen

AB: Mette Bolvig Pedersen

AB: Torben Mathiasen

C. Afdelingsbestyrelsen og kongresdelegerede: Iht. vedtægtsændringer fra årsmøde 2014, konstituerer branchebestyrelsen efterfølgende disse valg.

Pkt. 6: Valg af fanebærere:

Afgående: AB: Jørn Lausten

MUR: Carlo Hermansen

Pkt. 9: Evt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være branchelederen i hænde senest fredag d. 24. august. Ethvert medlem kan rekvirere indkomne forslag ved henvendelse i afdelingen fra d. 3. september.

 

På vegne af bestyrelsen

Jacob Meier

Brancheleder

rsmde indkaldelse MurerAB 2021 redi 14,4 KB DOCX Hent dokument
Skal vi opdatere dine kontaktinformationer?

Ved tilmelding til aktiviteten, kan vi se du har ændret dine kontaktinformationer (e-mail eller telefon).

Skal vi opdatere Min Profil med dine nye kontaktinformationer?

Dit valg påvirker ikke tilmeldingen til aktiviteten.

Opdater kontaktinformationer Nej tak
Tilmeld aktivitet Personlig information
Tilmelding
Log på Mit 3F

Denne aktivitet er kun for medlemmer af 3F Esbjerg

Se flere medlemsfordele Log på Mit 3F
Tilmeld

Kontakt