Corona in different languages
Polski: Kryzys wywołany koronawirusem Czy masz wątpliwości co do swojej sytuacji w przypadku bycia bezrobotnym, odesłania do domu lub zwolnienia przez pracodawcę jako skutek kryzysu wywołanego koronawirusem? Poniżej znajdziesz przegląd obowiązujących zasad.

Jestem bezrobotny i możliwe, że zostałem zarażony wirusem

Możliwe, że jesteś bezrobotny, a może obawiasz się zostania bezrobotnym w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem, który najprawdopodobniej uderzy wiele przedsiębiorstw.

Rząd i przedstawiciele rynku pracy zawarli umowę zapewniającą wsparcie dla firm, które zamiast zwalniać pracowników, będą mogły odesłać ich do domu z wynagrodzeniem. Miejmy nadzieje, że ta inicjatywa uratuje wiele miejsc pracy. Mimo to pojawiło się jednak również dużo zwolnień. Poniżej dowiesz się, jak wygląda Twoja sytuacja w przypadku zwolnienia, odesłania do domu lub w przypadku, jeśli już jesteś bezrobotny.

Poniższe wytyczne mają charakter orientacyjny, a zasady i zalecenia mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Obserwuj naszą stronę 3f.dk, zawierającą najnowsze informacje o konsekwencjach wynikających z epidemii koronawirusa. Możesz również skontaktować się ze swoim lokalnym oddziałem 3F.

Możesz również skontaktować się ze swoim lokalnym oddziałem 3F.

Jeśli zostałeś narażony na zarażenie,na przykład podczas podróży, możesz zostać w domu i jednocześnie otrzymywać świadczenie dla bezrobotnych (dagpenge).

Jeśli zostaniesz zarażony koronawirusem lub umieszczony w kwarantannie , będzie to postrzegane jako choroba. W takim przypadku będziesz otrzymywał świadczenie dla bezrobotnych z funduszu ubezpieczeń od bezrobocia przez pierwsze 14 dni, a następnie, jeśli nadal będziesz chory, przejdziesz na świadczenie chorobowe od gminy.

W tym przypadku istnieje kilka różnych scenariuszy.

Zgodnie z pierwszym z nich zostaniesz odesłany do domu wraz z wynagrodzeniem, zgodnie z umową z 15 marca o pomocy finansowej dla przedsiębiorstw.

Drugą możliwością jest to, że zostaniesz zwolniony:

  • Jeśli NIE jesteś objęty umową zbiorową, Twój pracodawca może Cię zwolnić zgodnie z okresem wypowiedzenia, określonym w umowie o pracę. Kiedy Twój okres wypowiedzenia się skończy, możesz wnioskować o otrzymanie świadczenia dla bezrobotnych. Ważne jest, aby okres wypowiedzenia był przestrzegany. W przeciwnym przypadku zostanie to uznane za ”bezrobocie powstałe z własnej winy” i możesz otrzymać trzytygodniową kwarantannę od A-kasse.
  • Jeśli JESTEŚ objęty umową zbiorową, możliwe, że przysługuje Ci możliwość bycia odesłanym do domu i otrzymywania świadczenia dla bezrobotnych.

Istotne jest, abyś zgłosił utratę pracy pierwszego dnia bezrobocia. Zgłasza się to na jobnet.dk Poza tym musisz złożyć wniosek o świadczenie dla bezrobotnych (dagpenge). Możesz zrobić to poprzez Mit3F, pamiętaj o NemID.

Poza tym musisz też uzupełnić swoje CV na portalu jobnet.dk lub je zaktualizować, jeśli już wcześniej je miałeś.

Aby móc otrzymać świadczenie dla bezrobotnych należy spełnić pewne wymogi, między innymi trzeba być członkiem A-kasse co najmniej przez rok. Poza tym należy spełnić wymóg dotyczący wysokości dochodu.

Jeśli nie spełniasz wymogów lub nie jesteś członkiem A-kasse, musisz skontaktować się z gminą i złożyć wniosek np. o otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych (kontanthjælp).

Obecnie, ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa nie możesz osobiście stawić się w lokalnym oddziale Twojej A-kasse.

Poza tym nie jest to konieczne, ponieważ możesz zarejestrować się na portalu Jobnet i wysłać wniosek o otrzymywaniu świadczenia dla bezrobotnych za pomocą komputera.

Zachęcamy również do telefonicznego kontaktu z A-kasse. Znajdź swój lokalny oddział na 3f.dk.

Na 3f.dk znajdziesz też inne informacje, zarówno o koronawirusie jak i te związane z pracą – oraz ogólne informacje o byciu bezrobotnym.

Na 3f.dk znajdziesz też inne informacje, zarówno o koronawirusie
Znajdź swój lokalny oddział na 3f.dk
Nowy podział pracy mazapobiec zwolnieniom

Nowa, tymczasowa umowa dotycząca podziału pracy ma wspomóc miejsca pracy, które wciąż odczuwają skutki kryzysu wywołanego koronawirusem. Umowa ta oznacza między innymi, że w przypadku podziału pracy między pracowników zamiast ich zwalniania, maksymalna stawka świadczenia dla bezrobotnych będzie wynosiła 23.000 DKK miesięcznie.

Z dniem 29 sierpnia umowa o rekompensacie wynagrodzenia, które utrzymywała wiele miejsc pracy, wygasła. W jej miejsce strony rynku pracy wraz z duńskim rządem zawarły umowę o rozszerzonym modelu podziału pracy, której celem jest wsparcie pracowników i przedsiębiorstw, oraz uniknięcie zwolnień pomimo dalszego odczuwania skutków kryzysu.

Umowy dotyczące podziału pracy mogą być zawierane do końca 2020 r.

Umowa ta oznacza, że aby uniknąć zwolnień praca może zostać podzielona między pracowników w przypadku, gdy w przedsiębiorstwie nie będzie wystarczającej ilości pracy dla wszystkich pracowników. Podczas okresu, w którym pracownik przebywa w domu (nie pracuje), otrzymuje on uzupełniające świadczenie dla bezrobotnych. W ramach umowy najwyższa stawka świadczenia dla bezrobotnych zostanie podwyższona do 23.000 DKK miesięcznie. Jest to nieco ponad 20% zwykłej najwyższej stawki tego świadczenia. Stawka ta będzie wciąż wyliczana indywidualnie.

W okresach, w których pracownik przebywa w domu (nie pracuje), będzie on miał możliwość doskonalenia zawodowego.

Będąc objętym nowym podziałem pracy, nie wykorzystuje się przysługującego prawa do świadczenia dla bezrobotnych. Oznacza to, że w przypadku, gdy dana osoba straci pracę w późniejszym czasie, okres podziału pracy nie będzie wliczany w łączne wykorzystanie przysługującego tej osobie świadczenia dla bezrobotnych.

Stosunek między przebywaniem w domu a pracą będzie elastyczny. Oznacza to, że pracownik może zostać wysłany do domu na co najmniej 20%, a maksymalnie na 50% przeciętnego czasu pracy, wyliczanego na podstawie czterech tygodni w stosunku do uzgodnionego czasu pracy.

Podczas okresu, w którym przedsiębiorstwo stosuje nowy podział pracy, nie może ono zatrudniać nowych pracowników w ramach praktyk, prac subsydiowanych lub pracowników tymczasowych z agencji pracy tymczasowej. Nowy pracownik, który zostaje zatrudniony w okresie podziału pracy, już od pierwszego dnia w nim uczestniczy.

Przedsiębiorstwo nie może zwalniać pracowników podczas tego okresu, jeśli zwolnienie nie zostało wcześniej zapowiedziane - chyba, że pracownik zostaje zwolniony z innego powodu.

Fakta UWAGA: Nierozstrzygniętekwestie

Pewne szczegóły umowy muszą zostać wyjaśnione i zinterpretowane w dniach po jej zawarciu.

Do tego czasu niemożliwe jest udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie pytania.

Wszelkie informacje zostaną jak najszybciej przekazane.

Nowe obostrzenia w związku z koronawirusem mają zapobiec jego rozprzestrzenianiu

Od teraz zagraniczni pracownicy zobowiązani są przedstawić negatywny test na koronawirusa w chwili wjazdu do Danii. Tutaj możesz przeczytać więcej o działaniach mających ograniczyć infekcje koronawirusem wśród zagranicznych pracowników.

23 października rząd przedstawił szereg nowych zasad dotyczących koronawirusa w celu powstrzymania jego rozprzestrzeniania na rynku pracy.

Jedna z zasad dotyczy zagranicznych pracowników. Wykryto przypadki zakażeń wśród m.in.. Polaków, a także kilka ognisk związanych z budowami i rzeźniami z zagraniczną siłą roboczą.

Dlatego od poniedziałku 26 października do przekroczenia granicy z kraju wysokiego ryzyka wymagany jest negatywny test na koronawirusa. Test należy wykonać nie później niż 72 godziny przed wejściem. Wymóg nie dotyczy osób, które codziennie przekraczają granicę, ani transportu towarowego.

Ponadto wdrażane są mobilne witryny testowe, zwłaszcza w większych miejscach pracy i miejscach zamieszkania zagranicznych pracowników. Duński Urząd Inspekcji Pracy będzie również przeprowadzał bardziej rygorystyczne kontrole koronawirusowe w miejscach pracy, w których pracuje dużo zagranicznych pracowników.

Podczas wspólnej jazdy do i z pracy zaleca się noszenie maseczki.

Nowa umowa trójstronna 

Opracowano w poniedziałek, 31 sierpnia 2020 r. o godz. 15:30.

Tak, jeśli w twoim miejscu pracy zostanie zawarta umowa o podziale pracy. Decyzja należy do przedsiębiorstwa, jednak pracownicy powinni zostać poinformowani o tej możliwości i wysłuchani. Umowa stanowi, iż podział pracy zgodny z nową umową o podziale pracy musi być merytorycznie uzasadniony.

Jako pracownik masz 24 godziny (w dzień powszedni) na podjęcie decyzji, czy chcesz uczestniczyć w programie podziału pracy. Obowiązuje to również w przypadku, jeśli przedsiębiorstwo przedłuży twój czas przebywania w domu jako osoba bezrobotna z pierwszych czterech tygodni na kolejny okres; to znaczy w przypadku, jeśli przedsiębiorstwo przedłuży okres trwania programu. Jeśli odmówisz uczestnictwa w programie, przedsiębiorstwo będzie mogło podjąć decyzję o twoim zwolnieniu. Tak więc nie zgadzając się na uczestnictwo w programie ryzykujesz utratę pracy. Jeśli doszłoby do zwolnienia, przysługuje ci zwykły okres wypowiedzenia.

Umowa umożliwia ci również wypowiedzenie pracy bez okresu wypowiedzenia, w przypadku znalezienie przez ciebie nowej pracy z większą ilością godzin.

Tak:

  • Jeśli jesteś członkiem funduszu a-kasse i masz prawo do otrzymywania świadczenia dla bezrobotnych, od razu możesz zostać objęty nowym podziałem pracy.
  • Jeśli jesteś członkiem funduszu a-kasse, ale NIE zyskałeś jeszcze prawa do otrzymywania świadczenia dla bezrobotnych - również możesz otrzymać świadczenie, pod warunkiem, że przez okres dwóch miesięcy co miesiąc wstecz opłacałeś składkę członkowską podczas okresu podziału pracy oraz że podczas trwania okresu podziału pracy nadal będziesz opłacał składkę.
  • Jeśli NIE jesteś członkiem funduszu a-kasse, nadal masz możliwość otrzymania świadczenia dla bezrobotnych podczas okresu podziału pracy w twoim miejscu pracy. Wymaga to jednak, abyś wstąpił do funduszu a-kasse i co miesiąc, przez trzy miesiące, opłacał składki członkowskie w okresie, w którym chcesz otrzymywać świadczenie dla bezrobotnych w ramach nowego programu podziału pracy. Po zakończeniu podziału pracy nie masz już dłużej prawa do otrzymywania świadczenia dla bezrobotnych.

Zagadnienie to zawiera nierozstrzygnięte kwestie, które 3F stara się wyjaśnić i zinterpretować.

Nie. Wspomniane 23.000 DKK to nowa, tymczasowa maksymalna stawka, która przysługuje ci, jeśli jesteś bezrobotny przez cały miesiąc, w pełnym wymiarze godzin. Indywidualna stawka wciąż jest wyliczana na podstawie twojego wynagrodzenia. Ostateczne warunki nie są jednak jeszcze znane. Po szczegółowym zinterpretowaniu umowy jak najszybciej przekażemy wszelkie informacje.

W przypadku, gdy pracownik nie otrzymywał wypłaty będącej podstawą obliczania stawki świadczenia, podstawą tą dla osób niełożących na utrzymanie dzieci. jest tzw. stawka absolwencka. Również w tej kwestii nie zostały jeszcze ustalone szczegóły.

Nie. Obowiązuje ona tylko osoby objęte nowym, tymczasowym podziałem pracy.

W pozostałych przypadkach obowiązują zwykłe stawki i zasady.

Umowa obowiązuje do końca 2020 r. Podział pracy może trwać maksymalnie przez cztery miesiące. Będzie jednak istniała możliwość kontynuowania podziału pracy w 2021 r, jeśli zostanie on wprowadzony w bieżącym roku; jednak wciąż maksymalnie przez cztery miesiące łącznie.

Podział pracy można zakończyć przed ustalonym czasem, jeśli przedsiębiorstwo będzie prosperować.

W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa stosunek między pracą a okresem bez pracy jest elastyczny. Ustalono, że okres bez pracy musi wynosić co najmniej 20%, a maksymalnie 50% czasu pracy. Powyższe wyliczane jest na podstawie czterech tygodni w stosunku do uzgodnionego czasu pracy.

Po czterech tygodniach stosunek między pracą a okresem bez pracy może zostać zmieniony, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nie. Podczas otrzymywania uzupełniającego świadczenia dla bezrobotnych w ramach nowego programu podziału pracy, nie wykorzystujesz swojego zwykłego prawa do otrzymywania świadczenia świadczenia dla bezrobotnych. Oznacza to, że pomimo otrzymywania świadczenia dla bezrobotnych w ramach umowy o podziale pracy nie będziesz znajdował się w gorszej sytuacji, jeśli stracisz pracę w późniejszym okresie.

I tak, i nie. Z jednej strony musisz pozostawać w gotowości do przyjęcia pracy z większą ilością godzin. Oznacza to, że jeśli urząd pracy lub fundusz a-kasse znajdzie dla ciebie inną pracę w okresie otrzymywania przez ciebie uzupełniającego świadczenia dla bezrobotnych, jesteś zobowiązany do przyjęcia tej pracy, by spełnić wymóg bycia w gotowości.

Kolejnym wymogiem jest posiadanie aktywnego CV na jobnet.dk.

Z kolei nie musisz samemu aktywnie szukać pracy lub chodzić na spotkania itp. w urzędzie pracy lub funduszu a-kasse. W ten sposób twój wkład jest mniej intensywny.

Tak. Umowa daje tobie - i przedsiębiorstwom - możliwość wykorzystania kryzysu w celu podnoszenia kwalifikacji. Pracodawcy i pracownicy są zachęcani do zbadania, czy zamiast wysłania pracownika do domu bez pracy, może on uczestniczyć w kształceniu zawodowym. Kształcenie to może mieć miejsce poprzez tzw. fundusze kompetencji, które posiadają niektóre z branży. W niektórych przypadkach finansują one pełne wynagrodzenie podczas uczestnictwa w wykształceniu.

Nie. Zgodnie ze zwykłymi zasadami istnieje ryzyko zmniejszenia kwoty świadczenia dla bezrobotnych za godziny, które w rzeczywistości się nie przepracowało z powodu tak zwanego „technicznego obłożenia”. Strony umowy ustaliły jednak, że w tym przypadku zasada ta nie będzie miała wpływu na świadczenie pracowników.

To prawda. W tym przypadku zasady są nieco inne. Jest to oddzielny program realizowany jednocześnie z nowym programem. Jeśli więc przedsiębiorstwo woli skorzystać z wcześniejszego programu, jest to możliwe. Strony zachęcają jednak przedsiębiorstwa do korzystania z nowego, ulepszonego programu.


Kontakt