Coronavirus
Er du tæt på at opbruge din dagpengeret? Den ”døde periode” i dagpengesystemet forlænges til og med 30 juni 2021. Derfor skal du blive i dagpengesystemet lige nu.


OBS. Suspensionen af forbruget af dagpengeperioden er ophørt 30. juni 2021.
Yderligere forlængelser

Midt i maj blev det vedtaget, at den såkaldte ”døde periode” i dagpengesystemet forlænges til og med juni måned 2021. Dermed er ”tælleren” i dagpengesystemet sat ud af kraft i hele første halvår 2021. Det betyder, at du ikke bruger af din dagpengeperiode i det tidsrum, selv om du får dagpenge i løbet af perioden.

Også i foråret 2020 var dagpengeforbruget sat i bero på grund af krisen.

Op mod jul blev det igen aftalt politisk, at genindføre ”død periode”, og det er siden forlænget flere gange.

Tanken er, at det på grund af nedlukning er sværere for ledige at finde arbejde, og at de også har brug for en hjælpende hånd.

Bliv i dagpengesystemet

Du skal stå tilmeldt som ledig på jobnet.dk for at kunne få de ekstra måneders dagpenge fra a-kassen. Så hvis du er ledig, er det vigtigt, at du ikke afmelder dig på jobnet, selv om din oprindelige dagpengeperiode var ved at løbe ud.

Du får to måneder ekstra oveni  Når og hvis du alligevel opbruger din dagpengeperiode inden 1. maj 2022 – inklusiv forlængelse på grund af ”død periode” – så har du ret til to måneders yderligere forlængelse af dagpengeperioden. Altså to måneders ekstra dagpenge. Dem får du i forvejen ret til – det har dermed ikke noget at gøre med suspensionen af forbruget.

Vær opmærksom på, at det er en betingelse at du er medlem af a-kassen i perioden. 

Der gives kun ”forlængelse” for den periode, man faktisk var ledig. Det vil sige, at bliver du først ledig fra juli måned og frem, får du ingen suspension. Og var du kun ledig i for eksempel februar og marts måned, så er det kun den periode, der ikke tæller med i dit forbrug af dagpenge.


Kontakt