Coronavirus Ferie og afspadsering i forbindelse med corona-krisen Få et overblik over dine rettigheder, der har med ferie at gøre, og bliv klogere på hvilke tiltag din arbejdsgiver har mulighed for at bruge i forbindelse med corona-krisen.

Spørgsmål og svar revideres og opdateres løbende.

Er der ændringer i dine ferieplaner pga. corona-krisen?

Mange oplever, at de skal bruge af deres ferie eller at deres ferie bliver inddraget på grund af corona-krisen.

Her kan du læse om, hvilke rettigheder du har, og hvilke særlige omstændigheder, du skal være opmærksom på med hensyn til ferie.

Ofte stillede spørgsmål

Normalt skal hovedferie varsles med tre måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel. Du anbefales derfor at tage kontakt til din fagforening, hvis din arbejdsgiver varsler ferie med forkortet varsel.

For tiden gælder særlige regler, hvis du er omfattet af en hjemsendelse med løn, jævnfør trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Er du omfattet af aftalen, skal du bruge fem ferie- eller afspadseringsdage i den periode, du er hjemme. Har du ikke ferie til gode, skal der holdes tjenestefri uden løn eller bruges dage fra det nye ferieår. Det gælder privatansatte.

Også offentligt ansatte er blevet bedt om at bidrage ved at holde fem ferie- eller afspadseringsdage, mens de er hjemsendt, så der ikke skal afholdes en pukkel af ferie, når de kommer tilbage på arbejde. Har man som offentligt ansat ikke ferie til gode eller har holdt sin ferie, mens man har gået hjemme, skal man ikke bidrage.

Normalt skal ferie varsles med mindst en måneds varsel og hovedferie med tre måneders varsel.

Men er der helt særlige omstændigheder, som forhindrer arbejdsgiveren i at bruge det fulde varsel, så kan ferien varsles med kortere varsel, og aftalt ferie kan fremrykkes eller udskydes. Netop nu er situationen ekstraordinær og uforudsigelig. Det kan begrunde helt korte varsler og ændringer. Det vil dog altid være en konkret vurdering. Er du i tvivl, så kontakt din lokale afdeling.

Det at du bliver bedt om at være hjemme, ændrer ikke på din planlagte ferie. Den kan du holde som planlagt . Når du er påbegyndt din fere, kan du desværre ikke afbryde den, selvom formålet med den er blevet et andet, end man kunne forvente.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den inddrages, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Det vil sige, at der skal meget til, for at din arbejdsgiver kan inddrage din ferie, men situationen med coronavirus er alvorlig, og der kan sagtens opstå situationer, hvor arbejdsgiveren kan inddrage ferie – for eksempel indenfor sundheds- eller plejesektoren kan det være relevant. Er du i tvivl, så kontakt din 3F fagforening.


Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt