Coronavirus Forebyg smitte fra coronavirus Coronavirussen har ramt Danmark. Situationen er svær for de mange, der allerede er sendt hjem. Nu skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at passe godt på de kolleger, der stadig går på arbejde.

3F lægger vægt på, at alle følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at undgå smittespredning.

Beskyt dig selv og andre mod coronavirus/COVID-19

Her er 5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte:

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder.
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn.

Tjek Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger.

Tjek også Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk Hvis man skriver corona i søgefeltet, kommer der information frem om corona og arbejdsmiljø.

https://politi.dk/corona
www.sst.dk/corona
www.at.dk
Arbejdsgiveren må gå forrest

Arbejdsgiveren bærer ansvaret for, at arbejdet planlægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal gå forrest for at sikre, at smittefare fra coronavirus forebygges så effektivt som muligt.

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

Det er vigtigt, at virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO) inddrages i indsatsen mod smitte fra corona-virus på arbejdspladsen. AMO arbejder for at sikre, at der iværksættes de nødvendige forebyggende foranstaltninger for alle ansatte. AMO kan også tale om, hvordan man tager hånd om bekymringer, som skyldes situationen med coronavirus.

Har virksomheden ikke oprettet en AMO, skal arbejdsgiveren og medarbejdere være i dialog om at sikre, at arbejdsmiljøet er forsvarligt.

Alle på arbejdspladsen er nødt til at samarbejde om at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden. Mange kolleger kan føle sig usikre på situationen, og mange vil have spørgsmål. Arbejdsmiljørepræsentanter spiller en central rolle for indsatsen ved at være i tæt kontakt med både kolleger og arbejdsgiver.

3F’s anbefalinger
 1. Hjælp hinanden med at undgå smitte. Husk at samarbejde er vejen frem.
 2. Bed arbejdsgiveren om at løfte sit ansvar for, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt – også når det handler om coronavirus.
 3. Vær aktiv med at forebygge smitte, både som arbejdsmiljørepræsentant og kollega.
 4. Tag følgende op i AMO:
  - Kortlæg og vurdér risikoen. Opdatér eventuelt APV’en.
  - Iværksæt forebyggende foranstaltninger, så alle beskyttes.
  - Instruér og oplær, så alle ved, hvordan arbejdet skal udføres forsvarligt.
  - Tjek løbende op på, om alle begrænser smittefaren så effektivt som muligt.
  - Husk at beskytte de særligt følsomme grupper, herunder kronisk syge.
 5. Søg vejledning og rådgivning, hvis I er i tvivl:
  Tag telefonisk kontakt til din lokale 3F fagforening, Arbejdstilsynets call center (tlf. 7012 1288) eller en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.


Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt