Coronavirus Hvis du er hjemsendt på grund af corona-krisen Se hvilke muligheder du har, og hvordan du er stillet, hvis du er blevet hjemsendt som følge af corona-krisen.

Spørgsmål og svar revideres og opdateres løbende.

Hvis din arbejdsgiver er ramt af krisen og sender dig hjem, gælder der forskellige regler, alt efter om du er sendt hjem med løn (arbejdsgiveren får delvis kompensation for din løn), eller bliver fyret med eller uden opsigelsesvarsel. Aftalen om lønkompensation gælder nu frem til og med 8. juli.

Er du fyret eller hjemsendt uden løn, skal du melde dig ledig på jobnet.dk og søge om dagpenge i a-kassen. Læs mere nedenfor.

Ofte stillede spørgsmål

Der er flere muligheder:

  • Regeringen og arbejdsmarkedets parter har lavet en aftale, der giver økonomisk støtte til virksomheder, der sender deres ansatte hjem med løn. Forhåbentlig bliver du sendt hjem med løn.
  • Har du ikke en overenskomst, skal arbejdsgiveren opsige dig med det opsigelsesvarsel, som der gælder ifølge din kontrakt. Når dit opsigelsesvarsel er udløbet, kan du få dagpenge, hvis du opfylder kravene for at få dagpenge. Hvis opsigelsesvarslet ikke overholdes, så vil a-kassen se dig som "selvforskyldt ledig" – det koster tre ugers karantæne, før du kan få dagpenge.
  • Har du en overenskomst, kan der være særlige muligheder for at blive hjemsendt og få dagpenge, mens du er hjemsendt.
  • Når du er hjemsendt, og reglerne er overholdt, svarer det til en fyring, og du kan søge dagpenge.

Trepartsaftalen om lønkompensation til arbejdsgiverne gælder også timelønnede medarbejdere. Er du sendt hjem uden løn, kan du søge om dagpenge. Husk at meld dig ledig først, på jobnet.dk.

Trepartsaftalen om lønkompensation til arbejdsgiverne gælder også timelønnede medarbejdere. Er du sendt hjem uden løn, kan du søge om dagpenge. Husk at meld dig ledig først, på jobnet.dk.

Når du er blevet hjemsendt uden løn, skal du melde dig ledig på din første ledighedsdag.

Bemærk! Hvis du bliver hjemsendt i en periode, hvor du stadig er ansat hos din arbejdsgiver, kan du kun få dagpenge, hvis følgende ting er på plads:

  • Du er ansat efter en overenskomst, hvor der er regler om hjemsendelse og arbejdsgiver har fulgt disse regler,
  • Du skal have ret til supplerende dagpenge, herunder aflevere en erklæring om hjemsendelse eller en frigørelsesattest i a-kassen.

Du kan få blanketterne ved at ringe til din lokale 3F-afdeling.

Er dette ikke opfyldt, kan du først få dagpenge, når dit almindelige opsigelsesvarsel er overstået eller du har udstået en karantæne i dagpengesystemet på 3 uger.

Med andre ord: Ja, du skal stadig melde dig ledig på jobnet, til gengæld er de normale rådighedsregler midlertidigt suspenderet. 

Offentligt ansatte 3F-medlemmer i kommuner, regioner og stat der ikke udfører kritiske funktioner, er ligesom andre offentligt ansatte sendt hjem med løn. 

Hjemsendelsen af offentligt ansatte er nu forlænget til 10. maj indtil videre.

Der kan være undtagelser for nogen, der skal løse specifikke opgaver, ligesom offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde som normalt, hedder det.

Andre hjemsendte skal fortsat så vidt muligt arbejde hjemmefra.

I øvrigt skal offentligt ansatte, som er sendt hjem på grund af krisen, holde fem dages afspadsering eller ferie, mens de er hjemme. Målet er at undgå en pukkel af ferie, som skal afvikles efter krisen.


Kontakt