Coronavirus
Hvis du er hjemsendt på grund af corona-krisen Se hvilke muligheder du har, og hvordan du er stillet, hvis du er blevet hjemsendt som følge af corona-krisen.

Spørgsmål og svar revideres og opdateres løbende.

Der er stadig brancher, som er ramt af krisen. Hvis din arbejdsgiver sender dig hjem på grund af krisen, gælder der forskellige regler, alt efter om du er sendt hjem med løn (arbejdsgiveren får delvis kompensation for din løn), eller bliver fyret med eller uden opsigelsesvarsel. 

De fleste hjælpepakker udløber med udgangen af juni måned.

Er du fyret eller hjemsendt uden løn, skal du melde dig ledig på jobnet.dk og søge om dagpenge i a-kassen. Læs mere nedenfor.

Ofte stillede spørgsmål Der er flere muligheder:
  • Indtil juli måned 2021 gælder lønkompensationsordningen stadig. Det betyder, at din arbejdsgiver kan sende dig hjem med løn og søge kompensation fra staten for en stor del af lønnen. Læs mere om lønkompensation på siden om nedlukning. Den udløber dog fra 1. juli 2021.
  • Har du ikke en overenskomst, skal arbejdsgiveren opsige dig med det opsigelsesvarsel, som der gælder ifølge din kontrakt. Når dit opsigelsesvarsel er udløbet, kan du få dagpenge, hvis du opfylder kravene for at få dagpenge. Hvis opsigelsesvarslet ikke overholdes, så vil a-kassen se dig som "selvforskyldt ledig" – det koster tre ugers karantæne, før du kan få dagpenge.
  • Har du en overenskomst, kan der være særlige muligheder for at blive hjemsendt og få dagpenge, mens du er hjemsendt.
  • Når du er hjemsendt, og reglerne er overholdt, svarer det til en fyring, og du kan søge dagpenge.

Både i 2020 og i år har aftalen om lønkompensation holdt hånden under mange danske arbejdspladser. Ordningen gælder til og med 30. juni.

Det betyder, at din arbejdsgiver indtil da stadig kan sende dig hjem med løn, mens virksomheden for det meste af lønnen kompenseret fra staten.

  • For timelønnede kan der kompenseres op til 90 procent af lønnen, dog højst 30.000 kroner.
  • For funktionærer er det op til 75 af lønnen, også højst 30.000 kroner.

Virksomhederne kan også bruge lønkompensation, selv om kun en del af virksomheden er nedlukket (for eksempel en restaurant i et hotel), og ordningen kan også bruges af underleverandører, som er ramt.

Virksomhederne skal selv søge om lønkompensation.

Ja! I januar 2021 er det aftalt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, at arbejdsgiverne kan varsle, at lønmodtagere selv betaler for én feriedag eller én afspadseringsdag for hver måned, man er omfattet af lønkompensation. 

Det gælder kun, hvis man er hjemsendt mere end 21 dage.

Reglen gælder indtil de skærpede restriktioner ophører igen. Man kan dog højst komme til at bidrage med fem feriedage i perioden.

Har man ikke optjent én feriedag eller én afspadseringsdag med løn, så skal man holde fri uden løn.

Når du er blevet hjemsendt uden løn, skal du melde dig ledig på din første ledighedsdag.

Bemærk! Hvis du bliver hjemsendt i en periode, hvor du stadig er ansat hos din arbejdsgiver, kan du kun få dagpenge, hvis følgende ting er på plads:

  • Du er ansat efter en overenskomst, hvor der er regler om hjemsendelse og arbejdsgiver har fulgt disse regler,
  • Du skal have ret til supplerende dagpenge, herunder aflevere en erklæring om hjemsendelse eller en frigørelsesattest i a-kassen.

Du kan få blanketterne ved at ringe til din lokale 3F-afdeling.

Er dette ikke opfyldt, kan du først få dagpenge, når dit almindelige opsigelsesvarsel er overstået, eller du har udstået en karantæne i dagpengesystemet på tre uger.

Med andre ord: Ja, du skal stadig melde dig ledig på jobnet. På siderne om coronavirus og om at være ledig eller blive ledig, kan du finde mere information.

Offentligt ansatte 3F-medlemmer i kommuner, regioner og stat der ikke udfører kritiske funktioner, har i en periode ligesom andre offentligt ansatte været sendt hjem. I maj er der aftalt en plan for, hvordan de hjemmearbejdende vender tilbage til arbejdspladserne, og forventningen er, at alle er tilbage på deres arbejdspladser til august.


Kontakt