Coronavirus Hvis der sker ændringer i dit arbejdsliv på grund af corona-krisen Få et overblik over dine rettigheder, og hvordan dit arbejde kan blive påvirket under corona-krisen.

Spørgsmål og svar revideres og opdateres løbende.

Er dit arbejdsliv påvirket af corona-krisen?

Der sker mange uventede ting i forbindelse med corona-krisen, og alle fra myndigheder, arbejdsgivere og lønmodtagere oplever store udfordringer.

Her kan læse, hvilke rettigheder du har, og hvordan du er stillet, hvis du f.eks. bliver sendt hjem, får ændringer i arbejdstimer eller skal bruge din ferie.

Ofte stillede spørgsmål

Din arbejdsgiver skal overholde det opsigelsesvarsel, der står i din ansættelseskontrakt, også hvis han vil sætte dig ned i tid. Når opsigelsesvarslet er overholdt, kan du få dagpenge, hvis du opfylder de øvrige betingelser. 

Hvis arbejdsgiveren ikke overholder opsigelsesvarslet, bør du kontakte din fagforening med henblik på at rejse en faglig sag. Ellers vil du anses som selvforskyldt ledig og få op til tre ugers karantæne, før du kan få dagpenge.

Afspadsering og varsel for afspadsering følger den enkelte overenskomsts regler. Besvarelsen af spørgsmålet afhænger således af indholdet i din overenskomst. Kontakt din lokale 3F fagforening, og tal med dem om dit ansættelsesforhold. De vil henvise dig videre til specialister for den relevante overenskomst, hvis de ikke kan besvare dit spørgsmål.

Hvis arbejdsgiveren sender dig hjem hver anden uge og du plejer at være på arbejde hver uge, og du ikke er syg eller sat i karantæne, så skal du i udgangspunktet have fuld løn i de uger arbejdsgiveren sender dig hjem. Hvis du er omfattet af en overenskomst, kan der gælde andre regler.

Reglerne for forskydning af arbejdstiden fremgår af overenskomsten. Ret henvendelse til din lokale 3F fagforening, som vil kunne hjælpe dig med et konkret svar på spørgsmålet.

Hvis myndighederne ikke har nedlagt et egentligt forbud, kan du ikke nægte at møde op og udføre arbejdet. Det har i den forbindelse ingen betydning, at nogle medarbejdere har mulighed for f.eks. at arbejde hjemmefra.

Hvis risikoen for at blive smittet på dit job er så konkret, at du kan anskueliggøre, at din ”sikkerhed, sundhed eller integritet” er truet, vil du kunne blive hjemme med løn. Men du løber selv risikoen for, at der ikke vurderes at være en konkret og nærliggende fare for dit helbred, og at du dermed ikke har krav på løn – og i sidste ende med risiko for bortvisning som følge af arbejdsvægring. Inden du bliver hjemme, skal du som minimum have forsøgt at finde en løsning med din arbejdsgiver.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til din lokale afdeling, inden du tager så drastisk et skridt.

Hvis skolen eller daginstitutionen eller lignende lukker, vil det være din egen opgave at finde alternativ pasning, hvis pasning er nødvendig. Også her kan det være relevant, at forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning – og i den situation vil det måske også kunne aftales at tage barnet med på arbejde. Din arbejdsgiver kan ikke bestemme, hvad du foretager dig udenfor arbejdstiden. Men det er vigtigt at følge med i myndighedernes anbefalinger. Hvis du ikke overholder myndighedernes anbefalinger, og derfor bliver syg, risikerer du at miste retten til løn eller sygeløn under sygefraværet. I værste fald kan du blive afskediget eller bortvist.

Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt