Coronavirus
Hvis der sker ændringer i dit arbejdsliv på grund af corona-krisen Få et overblik over dine rettigheder, og hvordan dit arbejde kan blive påvirket under corona-krisen.

Spørgsmål og svar revideres og opdateres løbende.

Er dit arbejdsliv påvirket af corona-krisen?

Der sker mange uventede ting i forbindelse med corona-krisen, og alle fra myndigheder, arbejdsgivere og lønmodtagere oplever store udfordringer.

Her kan læse, hvilke rettigheder du har, og hvordan du er stillet, hvis du f.eks. bliver sendt hjem, får ændringer i arbejdstimer eller skal bruge din ferie.

Ofte stillede spørgsmål

Din arbejdsgiver skal overholde det opsigelsesvarsel, der står i din ansættelseskontrakt, også hvis han vil sætte dig ned i tid. Når opsigelsesvarslet er overholdt, kan du få dagpenge, hvis du opfylder de øvrige betingelser. 

Hvis arbejdsgiveren ikke overholder opsigelsesvarslet, bør du kontakte din fagforening med henblik på at rejse en faglig sag. Ellers vil du anses som selvforskyldt ledig og få op til tre ugers karantæne, før du kan få dagpenge.

Afspadsering og varsel for afspadsering følger den enkelte overenskomsts regler. Besvarelsen af spørgsmålet afhænger således af indholdet i din overenskomst. Kontakt din lokale 3F fagforening, og tal med dem om dit ansættelsesforhold. De vil henvise dig videre til specialister for den relevante overenskomst, hvis de ikke kan besvare dit spørgsmål.

Hvis arbejdsgiveren sender dig hjem hver anden uge og du plejer at være på arbejde hver uge, og du ikke er syg eller sat i karantæne, så skal du i udgangspunktet have fuld løn i de uger arbejdsgiveren sender dig hjem. Hvis du er omfattet af en overenskomst, kan der gælde andre regler. Se desuden afsnittet om den midlertidige arbejdsfordelingsordning.

Reglerne for forskydning af arbejdstiden fremgår af overenskomsten. Ret henvendelse til din lokale 3F fagforening, som vil kunne hjælpe dig med et konkret svar på spørgsmålet.


Kontakt