Coronavirus
Lærling eller elev: Sådan er du stillet under corona-krisen Som lærling kan man ikke fyres uden videre, men man kan godt blive ramt af krisen alligevel.

Spørgsmål og svar revideres og opdateres løbende.

Virksomheder, der bruger trepartsaftalen om at sende medarbejdere hjem med fuld løn, kan også bruge den til lærlinge.

Lærlingen skal have fuld løn, virksomheden får lønkompensation på 90%, men lærlingen skal så vidt muligt blive i virksomheden og ikke hjemsendes.

Men du kan ikke umiddelbart blive fyret, for du har en uddannelsesaftale i stedet for en ansættelseskontrakt.

Bliver du alligevel sagt op, er det vigtigt, at du ikke selv er med til at opsige din kontrakt, for ellers kan du ikke fortsætte i skolepraktik med skolepraktikydelse. Du skal under alle omstændigheder kontakte din lokale 3F-fagforening.

Ofte stillede spørgsmål Som udgangspunkt ja, medmindre du får anden besked fra din arbejdsgiver.

Ja, du skal stadig have løn.

En elev/lærling kan ikke sendes hjem uden løn, og kan ikke siges op. Så selv om du skulle blive sendt hjem i en periode, så skal du stadig have løn fra arbejdsgiveren.

Skulle du blive syg, eller kommer du i karantæne, så vil du have ret til normal betaling ved sygdom for lærlinge. Normalt har du ret til løn under sygdom. Der kan dog være anciennitetsregler i din overenskomst som bestemmer, hvornår du vil få løn under sygdom i den første del af din læretid. Her vil du dog have ret til sygedagpenge.

Hvis du bliver syg i længere tid, vil din uddannelsesaftale blive forlænget. Det kan din skole hjælpe dig med.

Du kan ikke få dagpenge fra a-kassen, så længe du er under uddannelse.

Det er erhvervsskolen, der bestemmer om eleverne skal sendes hjem eller andet. Skolen kan også gennemføre noget fjernundervisning.

Bliver du sendt hjem fra skolen, har du pligt til at melde dig til din praktikvirksomhed: Så er det virksomheden, der afgør, hvad du skal.

På et tidspunkt vil du få besked fra skolen om, hvornår skoleopholdet fortsætter.

Er du elev/lærling skal du ikke sige ja til at blive opsagt på baggrund af corona-krisen. Heller ikke selv om, du er blevet lovet at starte efter krisen. Det vil nemlig betyde, at du ikke kan fortsætte i skolepraktik.

Hvis du som elev/lærling bliver opsagt på baggrund af corona-krisen, så skal sagen bringes for det faglige udvalg.

Bliver du opsagt, skal du straks kontakte din lokale 3F fagforening og henvende dig på skolen og blive optaget i skolepraktik. Så kan du modtage skolepraktikydelse.

Virksomheder, der benytter trepartsaftalen om hjemsendelse, har også mulighed for at sende elever/lærlinge hjem. Dog skal elever/lærlinge så vidt muligt blive på virksomheden og ikke hjemsendes. På den måde sikrer man, at elever/lærlinge ikke forsinkes unødigt i uddannelsen.

Er du under prøvetid, sættes prøvetiden på pause, men du er på ordningen.

Virksomheder, der grundet Corona, har ophævet uddannelsesaftaler for deres elever, opfordres på det kraftigste til at annullere disse ophævelser og benytte ovenstående trepartsaftale.


Kontakt