Forside Fordele Få hjælp Bliv medlem Søg Log ind Coronavirus Den midlertidige trepartsaftale  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en midlertidig aftale om lønkompensation for fyringstruede lønmodtagere. Aftalen skal afværge massive massefyringer.

Spørgsmål og svar revideres og opdateres løbende.

Midt i marts indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en midlertidig ordning om lønkompensation til virksomhederne for fyringstruede lønmodtagere. Aftalen omfatter virksomheder, der ellers står overfor at skulle varsle afskedigelser af minimum 30 procent af deres medarbejdere eller flere end 50 ansatte, og skal forhindre massive massefyringer i Danmark.

Aftalen betyder, at virksomheder kan få lønkompensation, hvis de sender medarbejdere hjem med fuld løn. I lønkompensationsperioden må virksomheden ikke fyre folk.

Lønmodtagerne skal til gengæld bruge i alt fem feriedage eller fem dages afspadsering i perioden.

Hvis lønmodtager ikke har ferie eller afspadsering, som svarer til de fem dage, så skal der afholdes tjenestefri eller anvendes dage fra det nye ferieår. I de dage kan virksomheder ikke modtage lønkompensation.

Hvor stor er kompensationen?

I første omgang var statens lønkompensation til virksomhederne 75 procent af de samlede lønudgifter til de omfattede medarbejderes løn. Dog højst 23.000 kroner om måneden.

For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 procent, men højst 26.000 pr måned pr fuldtidsansat, som er omfattet af ordningen.

30. marts styrkede arbejdsmarkedets parter og regeringen aftalen. Målet er at få endnu flere virksomheder til at bruge ordningen.

Nu lyder lønkompensationen således:

  • Det højeste støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra henholdsvis 23.000 og 26.000 kroner til 30.000 kroner pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
  • Staten vil fortsat finansiere 75 procent af lønnen for funktionærer og 90 procent for ikke funktionærer.
  • Øvrige betingelser for ordningen følger aftalen fra 14. marts.

Aftalen gælder fra 9. marts til 9. juni 2020, og gælder dermed også virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation.

Se pressemeddelelse fra 3F
Sådan ser aftalen ud
Ofte stillede spørgsmål

I perioden hvor virksomheden er omfattet af aftalen om lønkompensation, skal virksomheden betale dig løn som sædvanlig. Virksomheden vil så få dækket dele af lønudgifterne fra staten.

For fuldtidsansatte: Lønkompensationen vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter til de omfattede medarbejderes løn. Dog maksimalt 30.000 kroner om måneden.

For timelønnede: Lønkompensationen kan udgøre 90 procent, men maksimalt 30.000 kroner per måned for en fuldtidsansat, der bliver omfattet af ordningen.

Obs: Før 30. marts var beløbene lavere.

Aftalen gælder for virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser af mindst 30 procent af deres medarbejdere eller flere end 50 ansatte. Nej, det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Nej, du må ikke arbejde, men skal hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn. Hvis du bliver omfattet af aftalen om lønkompensation på dit arbejde, skal du anvende fem ferie eller afspadseringsdage. I de dage får virksomheden ikke kompensation. Har du ikke opsparet ferie eller afspadsering, skal der holdes tjenstefri uden løn eller bruges dage fra det nye ferieår. Lige nu står vi i en situation, som har kæmpe konsekvenser for vores samfund. Det betyder også, at alle må hjælpe til for, at flest mulige kommer igennem denne periode på bedste vis. Men faktum er, at alle her vil lide tab. Staten giver tilskud for at virksomhederne ikke behøver at fyre medarbejdere, virksomhederne betaler en del af lønudgiften, og medarbejderne bidrager med  fem ferie eller afspadseringsdage.

Ja, det kan du godt, hvis du er fuldtidsforsikret i a-kassen.

Hvis du for eksempel har en kontrakt på 24 timer om ugen, og normalt arbejder uden supplerende dagpenge, fordi du for eksempel har ekstra vagter eller andet, så går vi ud fra, at du nu er sendt hjem med løn for 24 timer jævnfør din kontrakt. I det tilfælde kan du godt søge supplerende dagpenge nu, også selv om du ikke har fået supplerende dagpenge før.

I virkeligheden er det de gængse dagpengeregler, der gælder på området – men det er en ny situation.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 9. marts til 9. juni 2020. I de kommende dage skal aftalen omsættes til lovgivning, og så kommer der flere detaljer frem. Vi vil løbende opdatere med svar på siden her, og du er altid velkommen til at kontakte din lokale 3F-afdeling. 

OK20: Til dig der skal stemme Vores partner Assembly Voting sender lige nu mails ud om OK20-afstemning fra 3f@mail.aion.dk. De mails kan du trygt åbne. 3F sender også mails ud fra en adresse, som ender på @3f.dk.
Vi advarer mod at åbne fup-mails, der udgiver sig for at være 3F, der ikke er sendt fra de to mails, som vi har omtalt.
Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt