Coronavirus Polski: Kryzys wywołany koronawirusem Czy masz wątpliwości co do swojej sytuacji w przypadku bycia bezrobotnym, odesłania do domu lub zwolnienia przez pracodawcę jako skutek kryzysu wywołanego koronawirusem? Poniżej znajdziesz przegląd obowiązujących zasad.

Zwolniony z płacenia składek

W związku z Bezrobotni członkowie otrzymają darmowe członkostwo nawet do kilku miesięcy w związku z COVID-19.  

Dla wielu członków 3F obecny kryzys związany z koronawirusem poskutkował niestety zwolnieniem z pracy. Jednocześnie o wiele trudniej jest znaleźć nową pracę w obecnej sytuacji. 

Dlatego 3F postanowiło zwolnić wszystkie osoby bezrobotne z płacenia składki zawodowej przez okres trzech miesięcy, obejmujący marzec, kwiecień i maj.

Konkretnie, zwolnienie będzie obowiązywało członków, którzy należą zarówno do Funduszu dla bezrobotnych 3F (A-kasse) jak Związku zawodowego 3F, oraz którzy zarejestrowali się jako osoby bezrobotne na portalu Jobnet w marcu, kwietniu lub maju, niezależnie od przyczyny zwolnienia z pracy.

Zwolnienie dotyczy wyłącznie składek zawodowych na związek oraz oddział lokalny.

Oznacza to, że nadal będziesz musiał płacić składkę na Fundusz dla bezrobotnych, składki klubowe i branżowe oraz na grupowe ubezpieczenie na życie.
Ponieważ każdy z lokalnych oddziałów sam ustala wysokość składki, całkowita wysokość składki zawodowej może być różna w zależności od oddziału. Przeciętnie wynosi ona 465 koron miesięcznie.

Zwolnienie z płacenia składek obowiązuje wszystkich bezrobotnych członków za dany miesiąc. Oznacza to, że jeśli jesteś bezrobotny tylko w marcu, a w kwietniu i maju znalazłeś nową pracę, to zwolnienie z płacenia składek obowiązuje tylko za jeden miesiąc. 

Nie. Wysokość składki zostanie automatycznie obniżona. Po otrzymaniu od nas miesięcznego rachunku, powinieneś zapłacić tę kwotę, która na nim widnieje. Jeśli jesteś lub byłeś osobą bezrobotną w okresie, w którym obowiązuje zwolnienie z płacenia składek, obniżenie składki pojawi się dopiero na kolejnych rachunkach.

UWAGA
Praktycznie rzecz biorąc, zwolnienie ze składek będzie opóźnione czasowo. Wynika to między innymi z faktu, że w niektórych przypadkach składki zostały już pobrane za kwiecień, a nawet i maj. Poza tym istnieje też możliwość zarówno płacenia opłat z góry jak i opłat zaległych.

Oznacza to, że zwolnienie z płacenia składek najprawdopodobniej pojawi dopiero od 1 maja.

Jestem bezrobotny i możliwe, że zostałem zarażony wirusem

Możliwe, że jesteś bezrobotny, a może obawiasz się zostania bezrobotnym w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem, który najprawdopodobniej uderzy wiele przedsiębiorstw.

Rząd i przedstawiciele rynku pracy zawarli umowę zapewniającą wsparcie dla firm, które zamiast zwalniać pracowników, będą mogły odesłać ich do domu z wynagrodzeniem. Miejmy nadzieje, że ta inicjatywa uratuje wiele miejsc pracy. Mimo to pojawiło się jednak również dużo zwolnień. Poniżej dowiesz się, jak wygląda Twoja sytuacja w przypadku zwolnienia, odesłania do domu lub w przypadku, jeśli już jesteś bezrobotny.

Poniższe wytyczne mają charakter orientacyjny, a zasady i zalecenia mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Obserwuj naszą stronę 3f.dk, zawierającą najnowsze informacje o konsekwencjach wynikających z epidemii koronawirusa. Możesz również skontaktować się ze swoim lokalnym oddziałem 3F.

Możesz również skontaktować się ze swoim lokalnym oddziałem 3F.

Jeśli zostałeś narażony na zarażenie,na przykład podczas podróży, możesz zostać w domu i jednocześnie otrzymywać świadczenie dla bezrobotnych (dagpenge).

Jeśli zostaniesz zarażony koronawirusem lub umieszczony w kwarantannie , będzie to postrzegane jako choroba. W takim przypadku będziesz otrzymywał świadczenie dla bezrobotnych z funduszu ubezpieczeń od bezrobocia przez pierwsze 14 dni, a następnie, jeśli nadal będziesz chory, przejdziesz na świadczenie chorobowe od gminy.

W tym przypadku istnieje kilka różnych scenariuszy.

Zgodnie z pierwszym z nich zostaniesz odesłany do domu wraz z wynagrodzeniem, zgodnie z umową z 15 marca o pomocy finansowej dla przedsiębiorstw.

Drugą możliwością jest to, że zostaniesz zwolniony:

  • Jeśli NIE jesteś objęty umową zbiorową, Twój pracodawca może Cię zwolnić zgodnie z okresem wypowiedzenia, określonym w umowie o pracę. Kiedy Twój okres wypowiedzenia się skończy, możesz wnioskować o otrzymanie świadczenia dla bezrobotnych. Ważne jest, aby okres wypowiedzenia był przestrzegany. W przeciwnym przypadku zostanie to uznane za ”bezrobocie powstałe z własnej winy” i możesz otrzymać trzytygodniową kwarantannę od A-kasse.
  • Jeśli JESTEŚ objęty umową zbiorową, możliwe, że przysługuje Ci możliwość bycia odesłanym do domu i otrzymywania świadczenia dla bezrobotnych.

Pamiętaj, że zasady dotyczące dni odszkodowania nadal obowiązują. Zawieszenie zasad dotyczy wszystkich pracodawców, ale tylko w przypadku odesłania do domu i podziału pracy.

W przypadku „zwykłego” zwolnienia z okresem wypowiedzenia pracodawca nadal zapłaci za dwa pierwsze dni od odesłania Cię do domu/ zwolnienia - jeśli przepracowałeś co najmniej 74 godzin u
danego pracodawcy.

A-kasse nie może wypłacić świadczenia dla bezrobotnych za dni, które powinien opłacić pracodawca w ramach tzw. dni odszkodowania.

Istotne jest, abyś zgłosił utratę pracy pierwszego dnia bezrobocia. Zgłasza się to na jobnet.dk Poza tym musisz złożyć wniosek o świadczenie dla bezrobotnych (dagpenge). Możesz zrobić to poprzez Mit3F, pamiętaj o NemID.

Poza tym musisz też uzupełnić swoje CV na portalu jobnet.dk lub je zaktualizować, jeśli już wcześniej je miałeś.

Aby móc otrzymać świadczenie dla bezrobotnych należy spełnić pewne wymogi, między innymi trzeba być członkiem A-kasse co najmniej przez rok. Poza tym należy spełnić wymóg dotyczący wysokości dochodu.

Jeśli nie spełniasz wymogów lub nie jesteś członkiem A-kasse, musisz skontaktować się z gminą i złożyć wniosek np. o otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych (kontanthjælp).

Obecnie, ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa nie możesz osobiście stawić się w lokalnym oddziale Twojej A-kasse.

Poza tym nie jest to konieczne, ponieważ możesz zarejestrować się na portalu Jobnet i wysłać wniosek o otrzymywaniu świadczenia dla bezrobotnych za pomocą komputera.

Zachęcamy również do telefonicznego kontaktu z A-kasse. Znajdź swój lokalny oddział na 3f.dk.

Na 3f.dk znajdziesz też inne informacje, zarówno o koronawirusie jak i te związane z pracą – oraz ogólne informacje o byciu bezrobotnym.

Na 3f.dk znajdziesz też inne informacje, zarówno o koronawirusie
Znajdź swój lokalny oddział na 3f.dk

Praktykant lub uczeń

Tak wygląda Twoja sytuacja podczas kryzysu wywołanego koronawirusem

Aktualna sytuacja wywołana koronawirusem w Danii dotyka niestety wielu z nas w ten czy inny sposób. Wielu uczniów i praktykantów doświadcza niepewności związanej z edukacją. Tutaj wyjaśnimy kwestie, które dotyczą Ciebie, jeśli jesteś uczniem lub praktykantem.

Twój pracodawca może odesłać Cię do domu z powodu kryzysu. Niektóre firmy wykorzystują umowę trójstronną, aby wysłać pracowników do domu z pełną pensją, podczas gdy pracodawca otrzymuje państwowe odszkodowanie. Umowa trójstronna może być również wykorzystana wobec praktykantów. 

Praktykant musi mieć pełne wynagrodzenie, a firma otrzyma rekompensatę wynagrodzenia w wysokości 90 procent. Ty sam musisz wnieść swój wkład biorąc pięć dni urlopu lub urlopu wyrównawczego.

Jeśli jesteś na okresie próbnym, okres próbny zostanie wstrzymany na czas trwania rozporządzenia.

W miarę możliwości praktykant musi pozostać w firmie i nie może zostać odesłany do domu. 

Jako praktykant nie możesz zostać natychmiast zwolniony. Ponieważ masz umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zamiast normlanej umowy o pracę.

Jeśli mimo to otrzymasz wypowiedzenie, ważne jest, abyś sam nie przyczyniał się do rozwiązania umowy. Nie przyjmuj też obietnicy, że możesz wrócić do pracy po kryzysie. Ponieważ jeśli sam to zaakceptujesz, nie będziesz mógł kontynuować stażu szkolnego z zasiłkiem szkolnym.

W każdym przypadku skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F, jeśli tak się stanie. Jeśli bowiem uczeń / praktykant zostanie zwolniony z powodu kryzysu wywołanego koronawirusem, sprawa musi zostać wniesiona do komitetu akademickiego. Następnie zwróć się do szkoły i zapisz się na staż szkolny, aby kontynuować naukę.

To szkoły decydują, czy uczniowie zostaną odesłani do domu i czy, jeśli to możliwe, zostanie wprowadzone nauczanie na odległość / edukacja online.

Jeśli zostaniesz odesłany/a do domu, musisz zarejestrować się w swojej firmie stażowej, która zdecyduje, co musisz zrobić.

W pewnym momencie szkoła powiadomi Cię, kiedy uczęszczanie do szkoły będzie kontynuowane.

W tej chwili szkoły są zamknięte. Oznacza to, że istnieje ryzyko odroczenia egzaminu czeladniczego, a nauka zostanie przedłużona.

3 kwietnia 3F zaproponowało, aby partnerzy rynku pracy i rząd zebrali się i zawarli porozumienie w celu zapewnienia uczniom i praktykantom ukończenia nauki.

Dalsze informacje otrzymasz, gdy będziemy wiedzieć coś więcej.

Swoje chorobowe rejestrujesz w zwykły sposób. Kryzys wywołany koronawirusem tego nie zmienia. Postępuj zgodnie z zaleceniami Sundhedsstyrelsen (Duńskiego Głównego Urzędu Zdrowia).  

Ogólnie rzecz biorąc, 3F zdecydowanie zachęca wszystkie firmy do skorzystania z okazji, aby wysyłać pracowników do domu z pełnym wynagrodzeniem i uzyskać rekompensatę wynagrodzenia od państwa, zamiast zwalniać ludzi.

3F koncentruje się na tym, aby uczniowie / praktykanci mogli kontynuować naukę i ją ukończyć. W związku z tym 3F wezwało do zawarcia nowej umowy trójstronnej, aby zapewnić, że uczniowie i praktykanci nie zostaną ograniczeni z powodu kryzysu.

Jeśli Twoja firma działała zbyt pochopnie i rozwiązała umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego ze studentem / praktykantem, 3F wzywa do anulowania wypowiedzenia tak szybko, jak to możliwe.

Nowe porozumienie trójstronne

Co to dla Ciebie oznacza.

Rząd zawarł właśnie porozumienie z pracownikami i pracodawcami, które ma przyczynić się do powstrzymania masowych zwolnień.

Nowe porozumienie, będące pomocą finansową dla przedsiębiorstw, przyczyni się do zachowania pracy przez wielu pracowników.

Poniżej zebraliśmy szereg pytań i odpowiedzi dotyczących porozumienia trójstronnego. Porozumienie uprawomocniło się w dn. 30.03.2020. Pamiętaj, że odpowiedzi mają charakter orientacyjny. Pamiętaj, że jeśli dotkną Cię zmiany w pracy związane z koronawirusem, zawsze możesz skontaktować się z Twoim lokalnym oddziałem 3F. (Aktualizacja tekstu w dn. 20.04.2020).

W okresie, w którym przedsiębiorstwo jest objęte porozumieniem o rekompensacie za wynagrodzenia, powinieneś otrzymywać wynagrodzenie jak zwykle. Wydatki przedsiębiorstwa związane z wynagrodzeniem zostaną częściowo pokryte przez państwo.

Dla osób zatrudnionych na pełen etat: Rekompensata za wynagrodzenia wyniesie 75% całkowitych kosztów wynagrodzenia dla pracowników objętych porozumieniem. Jednak będzie to maksymalnie 30.000 DKK miesięcznie.

Dla osób zatrudnionych na podstawie wynagrodzenia godzinowego: Rekompensata wynagrodzenia może wynieść 90%, jednak maksymalnie będzie to 30.000 DKK miesięcznie dla osoby pracującej na pełen etat, objętej porozumieniem. 

Porozumienie obejmuje przedsiębiorstwa, które bez pomocy państwa musiałyby zwolnić co najmniej 30% lub 50 pracowników. 

Nie, warunkiem otrzymania rekompensaty przez firmę jest nie zwalnianie pracowników ze względu na przyczyny finansowe.

Nie, nie możesz pracować. W okresie otrzymywania rekompensaty przez firmę zostaniesz odesłany do domu z pełnym wynagrodzeniem. 

Jeśli obejmuje Cię porozumienie o rekompensacie, musisz wykorzystać pięć dni urlopu lub urlopu wyrównawczego. W te dni firma nie otrzyma rekompensaty od państwa. Jeśli nie masz dni urlopu lub urlopu wyrównawczego do wykorzystania, musisz wykorzystać urlop bez wynagrodzenia lub skorzystać z dni urlopu z nowego roku urlopowego.

Stoimy obecnie w sytuacji, która ma ogromne konsekwencje dla całego społeczeństwa. Oznacza to, że wszyscy muszą się przyczynić do tego, aby jak najwięcej osób wyszło z tego okresu w najmniej bolesny sposób. Ale faktem jest, że wszyscy poniosą jakieś straty. Państwo zapewnia dotację firmom, by nie musiały zwalniać pracowników, przedsiębiorstwa płacą część wynagrodzenia, a pracownicy wykorzystują pięć dni urlopu lub urlopu wyrównawczego.

 

Tymczasowe porozumienie o rekompensacie będzie obowiązywało z mocą wsteczną od 9.03.2020 do 8.07.2020.

W nadchodzących dniach porozumienie zostanie spisane w formie aktu prawnego. Wówczas dowiemy się o jego szczegółowych postanowieniach. Będziemy na bieżąco aktualizować odpowiedzi na naszej stronie. Poza tym zachęcamy do kontaktu z lokalnym oddziałem 3F.

Poza tym zachęcamy do kontaktu z lokalnym oddziałem 3F.

Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt