Coronavirus
Corona: Restriktioner og genåbning Efterhånden som samfundet genåbnes, udfases de fleste hjælpepakker. Her kan du se, hvilken betydning det får for dig.

Fra 1. juli er store dele af samfundet åbent igen, dog stadig med forskellige restriktioner. Forsamlingsforbuddet stiger samtidig til 250 inden døre og er afskaffet uden døre.

Krav om mundbind eller visir samt coronapas udfases gradvist.

Læs mere om genåbning, smitte, gode råd mv.
Læs mere her om hvad der gælder på arbejdsmarkedet

Både i 2020 og i år har aftalen om lønkompensation holdt hånden under mange danske arbejdspladser. Ordningen gælder til og med 30. juni.

Det betyder, at din arbejdsgiver indtil da stadig kan sende dig hjem med løn, mens virksomheden for det meste af lønnen kompenseret fra staten.

  • For timelønnede kan der kompenseres op til 90 procent af lønnen, dog højst 30.000 kroner.
  • For funktionærer er det op til 75 af lønnen, også højst 30.000 kroner.

Virksomhederne kan også bruge lønkompensation, selv om kun en del af virksomheden er nedlukket (for eksempel en restaurant i et hotel), og ordningen kan også bruges af underleverandører, som er ramt.

Virksomhederne skal selv søge om lønkompensation.

Ja! I januar 2021 er det aftalt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, at arbejdsgiverne kan varsle, at lønmodtagere selv betaler for én feriedag eller én afspadseringsdag for hver måned, man er omfattet af lønkompensation. 

Det gælder kun, hvis man er hjemsendt mere end 21 dage.

Reglen gælder indtil de skærpede restriktioner ophører igen. Man kan dog højst komme til at bidrage med fem feriedage i perioden.

Har man ikke optjent én feriedag eller én afspadseringsdag med løn, så skal man holde fri uden løn.

Ja. Virksomheden kan vælge at lade medarbejderne dele arbejdet og bruge den midlertidige arbejdsfordeling. Ordningen gælder året ud (2021).

Virksomhederne kan vælge at sende medarbejderne på arbejdsfordeling i op til 50 procent af arbejdstiden, - eller op til 80 procent, hvis det er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter, og det er det blandt andet indenfor PSHR-gruppens område.

En virksomhed kan ikke både bruge midlertidig arbejdsfordeling og lønkompensation.

Ja, hvis virksomheden bruger den midlertidige arbejdsfordelings-ordning.

Så gælder det, at dagpengene kan være op til 23.289 i 2021 – for en hel måned. Dog stadig højst 90 procent af din løn.

Der er også stadig mulighed for, at man kan komme med i ordningen, selv om man ikke er forsikret i en a-kasse, eller ikke har optjent ret til dagpenge, endnu.

Til gengæld koster det to måneders ekstra a-kassebidrag til a-kassen, plus det almindelige kontingent – og efter arbejdsfordelingen har man ingen rettigheder, med mindre man vælger at forblive i a-kassen og optjene ret til dagpenge, ligesom alle andre.

Der findes en lang række bestemmelser om den midlertidige arbejdsfordeling.

Læs om arbejdsfordeling på 3f.dk
Læs om arbejdsfordeling hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Ja. Også i 2021 har der igen været indført suspension af forbruget af dagpengeperioden i flere omgange. Den seneste suspension ophørte 30. juni 2021.

Det betyder, at har du været ledig i hele eller dele af perioden, så har du ikke brugt af din dagpengeperiode.

Under forårets nedlukning var der ikke krav om, at ledige skulle søge job. Nu siger man i stedet, at jobcentre og a-kasser skal tage hensyn til, at du, som er ledig, måske har begrænsede muligheder for at søge arbejde og andet. Så det vil indgå i vurderingen, når a-kasse og jobcenter skal se på din jobsøgning med mere. Men du har pligt til at søge job, og du skal huske at registrere al jobsøgning i jobloggen.

Hvis du opbruger retten til dagpenge.

I hele 2021 gælder det, at opbruger du din ret til dagpenge i perioden, vil du automatisk få forlænget din ret til dagpenge med to måneder.

Fra 15. april er beskæftigelsesindsatsen åben igen. Det betyder, at du igen kan få et virksomhedsrettet tilbud med fysisk fremmøde. Kommunerne kan også give tilbud om nyttejob, vejledning, opkvalificering og andet. Kommunerne er dog stadig frit stillet i forhold til, hvem der skal have tilbud og hvornår.

Fra 15. april er det ikke længere frivilligt, om du som ledig vil tage mod tilbuddet eller ikke. Det vil sige, at et nej kan medføre en sanktion fra a-kassen.

Samtidig skal kommunen dog tage et konkret hensyn til, om du er i risikogruppe for at få et alvorligt Covid19-forløb, eller har pårørende i risikogruppen. Indsatsen skal indrettes efter det.

Under nedlukningen har jobcentrene været lukket, og samtaler mv har så vidt muligt foregået over nettet. Det samme gælder de lokale a-kasser.

Nu er jobcentre og a-kasser igen mere eller mindre åbne. Der kan dog være lokale forskelle. Hvis du ikke vil risikere at gå forgæves, så kig på dit lokale jobcenters eller din lokale a-kasses hjemmeside, eller ring op og spørg om der er åbent for fremmøde.

Ja, en særlig regel som gælder frem til udgangen af 2021 er, at opbruger du retten til dagpenge, så forlænges din dagpengeperiode automatisk med to måneder. Det vil altså sige, at der er to måneders ekstra dagpenge.

Dertil kommer så, at du ikke bruger af din dagpengeperiode, hvis du er ledig i perioden januar til juni 2021 (se også ovenfor "Jeg er ledig - betyder nedlukningen noget for mig?")


Kontakt