Coronavirus Særligt for dig der arbejder inden for Privat Service, Hotel og Restauration Her kan du læse om særaftaler for det private.

Kort efter Corona-krisens indtog indgik 3F Privat Service, Hotel og Restauration en aftale om arbejdsgiverforeningerne Horesta og Dansk Erhverv, om at  medarbejdere i kriseramte virksomheder kan sendes hjem uden løn, og søge dagpenge, under forudsætning af, at medarbejderne får deres job igen efter krisen.

Dermed kan virksomhederne afvige fra de normale opsigelsesvarsler i overenskomsten.

Aftalen udløb 29. marts.

30. marts blev det aftalt, at hoteller og restauranter kan fortsætte med at hjemsende medarbejdere uden løn, med en tilføjelse om, at nu skal hjemsendelserne først godkendes af de lokale 3F-afdelinger.

Forlængelsen gælder til 13. april, og omfatter også et par andre områder indenfor PSHR.

3F opfordrer dog virksomhederne til så muligt at bruge trepartsaftalens muligheder for at sende medarbejderne hjem med fuld løn, mens virksomheden til gengæld får lønkompensation.

Spørg nærmere i din lokale afdeling.


Kontakt