Coronavirus
Spørgsmål og svar om corona Få svar på nogle af de spørgsmål, som handler om corona og dit arbejdsliv. Vi opdaterer løbende siden

I efteråret 2021 steg antallet af coronasmittede så meget, at Covid-19 nu igen regnes som en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at der igen er regler, som skal stoppe eller begrænse smitte på arbejdspladsen.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og følg myndighedernes anvisninger.
Gå til Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Coronatest og coronapas Ja, det er meningen med loven, som arbejdsmarkedets parter bakker op om, for at begrænse spredningen af smitte på arbejdspladserne.

Det kommer an på den konkrete situation, men det kræver en særlig begrundelse.

Det kan blandt andet være af hensyn til virksomhedens drift og for at begrænse smitte.

Til gengæld vil det formentlig være usagligt, hvis du ikke arbejder med mennesker eller dyr, og der ingen risiko er for smitte overhovedet.

Så tager du kontakt til din lokalafdeling.

Der er lagt op til at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og samarbejdsudvalg skal inddrages i udmøntningen af reglerne.

Ja, i sidste ende kan du få en advarsel og en fyreseddel. Ja. Du kan for eksempel vise resultatet fra din mobiltelefon.
Og hvis du selv er gået hen og blevet testet (uden krav om det), så skal du hurtigst muligt give besked til din arbejdsgiver, hvis du er testet positiv.
Som udgangspunkt skal du testes i arbejdstiden. Hvis det ikke er muligt, så skal du kompenseres for den tid, du bruger på at blive testet og også have dækket eventuelle ”rimelige udgifter” i forbindelse med testen. Det kunne være kørsel, men det er ikke nævnt specifikt i loven. I nogle virksomheder vil test finde sted på arbejdspladserne. Hvis man nægter at blive testet af en kollega eller chef, kan testen finde sted udenfor arbejdspladsen. Måske. Det vil komme an på en konkret vurdering. Arbejdsgivernes mulighed for at kræve at se et gyldigt corona-pas og pålægge dig at blive testet, kommer til at gælde så længe, at Covid 19 er betegnet som en samfundskritisk sygdom.

Hvis du ingen symptomer har, men venter på at blive testet eller på svar fra test på grund af frygt for smitte, kommer det an på en sundhedsfaglig vurdering.

Hvis din læge f.eks. vurderer, at du skal selv-isolere, så er det sidestillet med sygdom, og du skal ikke møde på arbejde.

Hvis der opstår problemer, så tag fat i din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Mange praktiske og konkrete spørgsmål kan formentlig afklares ved at tale med ledelsen om det.
Dagpenge ved pasning af hjemsendte børn

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt at genindføre dagpenge til forældre, der skal passe deres barn, som er syg med covid-19 eller hjemsendt på grund af smitte i institution eller pasningsordning.

Ordningen gælder børn til og med 13 år.

Ordningen gælder kun, hvis du ikke får løn eller holder ferie samtidig, og højst 10 dage pr. barn i perioden.

Desuden skal det dokumenteres, at ingen af forældrene kan arbejde hjemme.

Det er arbejdsgiveren, der skal indberette dit fravær. Derefter får du brev fra Udbetaling Danmark om at søge dagpenge, da der rent teknisk er tale om barselsdagpenge (som i kroner og øre svarer til arbejdsløshedsdagpenge).

Aftalen er endnu ikke vedtaget af Folketinget, men ifølge aftalen skal den gælde allerede fra 23. november og til 28. februar 2022.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt