Coronavirus
Sygdom og isolation i forbindelse med corona-krisen Se hvilke rettigheder du har under sygdom, og bliv klogere på, hvad du skal gøre, hvis du eller din kollega skal gå i isolation.

Spørgsmål og svar revideres og opdateres løbende.

Er du eller en kollega blevet syg og sat i isolation?

I forbindelse med corona-krisen sker der mange sundhedstiltag, som vi aldrig har oplevet i Danmark før.

Her kan du læse, hvad du skal gøre, og hvilke rettigheder du har, hvis du f.eks. er i risikogruppen, bliver sendt i karantæne eller bliver syg under corona-krisen.

Ofte stillede spørgsmål

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man som nær kontakt til en covid-19-smittet person agerer, som om man selv er smittet, indtil man er blevet testet negativ.

Dette indebærer blandt andet isolation i hjemmet. Som nær kontakt til en smittet, bør du informere din arbejdsgiver om, at du er nær kontakt, så din arbejdsgiver har mulighed for at træffe de rette smittebegrænsende foranstaltninger. Hvis din arbejdsgiver følger myndighedernes anbefalinger og sender dig hjem, har du ret til fravær og løn – også selvom du ikke kan arbejde hjemmefra.

Hvis din arbejdsgiver ikke sender dig hjem, så du kan følge anbefalingerne om hjemmeisolation, anbefaler vi, at du kontakter din lokale 3F fagforening og sundhedsmyndighederne. Det er arbejdsgivers ansvar at sikre et sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Det må antages, at offentlige arbejdsgivere skal følge sundhedsmyndighedernes anbefaling om at pålægge ansatte ikke at møde i disse situationer.

Har du symptomer på Covid-19 – eller har fået konstateret sygdommen ved en test – så gælder de almindelige regler om sygefravær, som du under anden sygdom er omfattet af. Du har derfor ret til den betaling, som du sædvanligvis har krav på under sygdom. Hvis du har ret til løn under sygdom, skal du altså have løn under sygefravær som skyldes Covid-19. Medmindre du har været i et land, som myndigheder har advaret mod (se ovenfor under ”selvforskyldt”).

Du skal følge de normale regler for sygemelding for at få ret til sygeløn og eventuel erstatningsferie.

Har du været udsat for risiko for corona-smitte, opfordrer myndighederne dig til at gå i isolation/karantæne.

Hvis du er syg, skal du som udgangspunkt have den betaling under sygdom, som du normalt er berettiget til under sygdom. Hvis du har ret til løn under sygdom, skal du altså have løn under sygdom.

Hvis din arbejdsgiver beder dig om at gå i karantæne/isolation, eksempelvis fordi en kollega kan være smittet, skal du have din normale løn.


Læs mere om hvordan du skal forholde dig
Du kan selvfølgelig have udsat dig selv for en større risiko, ved eksempelvis at rejse til et andet land, som myndighederne ellers fraråder.

I det tilfælde kan det anses for selvforskyldt fravær, og du risikerer, at du ikke kan få løn eller anden betaling, som du normalt er berettiget til.

I sidste ende kan det være ulovligt fravær, og du risikerer at blive opsagt af din arbejdsgiver.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig ved udlandsrejser.

Udlandsrejser og corona
Normalt skal lægebesøg ligge udenfor arbejdstiden. Kan det ikke lade sig gøre, skal du bevise, at det ikke var muligt. Tal med din arbejdsgiver om det.

Kontakt