Coronavirus
Kan det betale sig at få mine feriepenge udbetalt? Fra marts 2021 er der åbent for, at du kan få udbetalt de resterende indefrosne feriepenge. Her er de ting, du skal vide, før du beslutter, om du skal hæve pengene eller lade dem stå.

OBS. Ansøgningsfristen var den 31. maj 2021.

For at sætte gang i samfundsøkonomien har politikerne besluttet at give mulighed for at få udbetalt sine indefrosne feriepenge. Pengene stammer fra ændringen af den nye ferielov.

Det var ellers meningen, at pengene skulle blive stående og gemmes, indtil vi går på pension.

I første omgang var det tre ugers feriepenge, der var tale om. I december 2020 blev der dog indgået en bred politisk aftale om, at lønmodtagerne også kan få udbetalt de sidste op til cirka to ugers indefrosne feriepenge. Og dem, der ikke har hævet de første tre uger, får mulighed for at hæve alle fem uger på én gang.

Pengene kan bestilles fra marts 2021.

Hvem har optjent feriepenge?

Du har optjent de feriepenge, der er tale om, hvis du har haft et arbejde og fået løn i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020.

Også vikarer, studerende i praktik med løn, fleksjobbere og andre har optjent feriepenge.

Men folkepensionister, førtidspensionister og andre har ikke optjent feriepenge. De har i stedet fået 1.000 kroner skattefrit ekstra, uden modregning.


Hvor meget får man? Beløbet, du har til gode, kommer an på, hvor mange måneder og timer, du har arbejdet i perioden. Feriepenge er 12,5 procent af din løn. Så du kan selv beregne nogenlunde, hvor meget det drejer sig om for dig.  Skal jeg hæve dem eller lade dem stå? Det er det gode spørgsmål: Hvad betaler sig bedst? 

Det taler for at hæve pengene:

  • Har du eksempelvis en gæld med høje renter – det kan være et forbrugslån eller lignende – så kan det rent økonomisk være en fordel at hæve pengene og bruge dem til at betale gælden.
  • Du kan også sætte pengene ind på din privat pensionsopsparing (ratepension eller livsvarig pension). Fradraget afhænger af din alder. Har man mindre end 15 år til pensionsalderen, er fradraget på 32 procent. Læs mere her.

Det taler imod at hæve pengene:

  • Pengene står trygt i LD Fonde, der administrerer feriepengene. Selv om man ikke kan vide, hvor stort afkast de vil give, så vil de vokse. Særligt hvis du har en mindre pension, kan det være en fordel at lade pengene stå. Har du kun en lille privat opsparing, får du et tillæg til folkepensionen. Det tillæg kan du bevare, hvis du lader pengene stå i fonden, for feriepengene modregnes ikke i de tillæg, der gives til folkepensionen.
  • Hvis du tjener så meget, at du ligger omkring topskattegrænsen, og feriepengene får dig op over topskattegrænsen, så skal du betale topskat. Grænsen er i år på 531.000 kroner, efter betaling af Arbejdsmarkedsbidrag.
Ofte stillede spørgsmål

Nej. Ifølge Beskæftigelsesministeriet skal feriepengene ikke modregnes i offentlige ydelser. Det vil sige, at har du fået dagpenge, kontanthjælp eller andet i mellemtiden, så bliver du ikke modregnet. Det har heller ingen betydning for en eventuel gensidig forsørgerpligt, så det rammer heller ikke din ægtefælles indtægt, pension eller andet.

Du skal dog lige være opmærksom på, at pengene efter 2022 indgår som en del af din "formue", og vil blive modregnet i offentlige ydelser, hvis de bliver stående på din egen konto.

Ja. Du skal betale almindelig indkomstskat og eventuelt topskat. (Skatten kan allerede være betalt, hvis din arbejdsgiver har indbetalt de indefrosne feriepenge til Feriekonto).

Formentlig kommer udbetalingen igen til at foregå via borger.dk, hvor du på et tidspunkt også vil kunne læse mere om det – herunder også hvor meget, du kan hæve, hvis du vil.

Pengene kan bestilles fra marts 2021.

Søger du ikke om pengene – den endelige tidsfrist er ikke kendt endnu – så bliver de stående i LD, og du får dem først automatisk udbetalt, når du går på pension eller af andre grunde trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Gå til Borger.dk

Kontakt