Dagpenge
Få svar på spørgsmål om den midlertidige arbejdsfordelings-ordning Aftalen om midlertidig arbejdsfordeling skal hjælpe arbejdspladser, der stadig er presset af Coronakrisen. Aftalen betyder blandt andet, at deles man om arbejdet i stedet for at fyre folk, så er max dagpenge forhøjet til 23.289 kroner pr. måned. Aftalen gælder indtil 31. marts 2022.

For at holde hånden under danske arbejdspladser efter den første aftale om lønkompensation, som udløb ved udgangen af august 2021, aftalte arbejdsmarkedets parter og regeringen en udvidet model for arbejdsfordeling, der kan hjælpe lønmodtagere og virksomheder, så de kan undgå fyringer, selv om de stadig er ramt af krisen.

På grund af den opblussende smitte før jul 2021, udvides ordningen, der ellers skulle udløbe ved årsskiftet, til at gælde frem til 31. marts 2022.

Ifølge den nye trepartsaftale, som forlænger ordningen, fortsætter ordningen uændret.

Aftalen betyder, at er der ikke nok at lave i virksomheden, kan medarbejderne dele det arbejde, der er, og undgå fyringer. Mens man går hjemme, får man supplerende dagpenge. Som et led i aftalen vil den højeste dagpengesats være forhøjet til 23.324 kroner om måneden. Det er godt 20 procent mere end den normale, højeste sats. Satsen vil stadig være individuelt beregnet. 

I perioder hvor man går hjemme, vil man også kunne efteruddanne sig.

Man bruger ikke af sin ret til dagpenge, hvis man er med i den nye arbejdsfordeling. Det vil sige, at skulle man blive ledig på et senere tidspunkt, så har arbejdsfordelingen ikke talt med i det samlede forbrug af dagpenge.

Forholdet mellem hjemsendelse og arbejde bliver fleksibel. Det betyder, at man kan blive sendt hjem i mindst 20 procent men højst 50 procent af arbejdstiden i gennemsnit, målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Dog helt op til 80 procent, hvis det er aftalt med arbejdsmarkedets parter.

Mens virksomheden kører den nye arbejdsfordeling, må der ikke ansættes nye personer i virksomhedspraktik, løntilskud eller vikarer fra et vikarbureau. En ny medarbejder, der begynder mens der er arbejdsfordeling, er med i arbejdsfordelingen fra første dag.

Virksomheden må heller ikke fyre folk undervejs, hvis det ikke var varslet i forvejen – medmindre årsagen er en helt anden.

I øvrigt behøver man ikke have et CV på jobnet, hvis man er med i ordningen.

Desuden er den såkaldte mindsteudbetalingsregel suspenderet.

Vil du vide mere, så kontakt din lokale 3F fagforening.

Fakta Aftale er forlænget Oprindelig gjaldt aftalen frem til midt i september. Siden blev den forlænget til at gælde resten af 2021 og senest forlænget til 31. marts 2022.
Video: Skal I dele arbejdet? Video: Arbejdsfordeling - Sådan udfylder dit dagpengekort
Ofte stillede spørgsmål

Nej. De 23.001 kroner en ny, midlertidig max sats, og svarer til hvis du er fuldtidsledig en måned. Du skal stadig have beregnet en individuel sats på baggrund af din løn. 

Da man højst kan få 90 procent af sin løn i dagpenge, skal man have haft en månedsløn på mindst 27.779 kroner for at få den nye, højeste dagpengesats.

Har du en højere løn, er max-satsen den samme.

Har du en mindre løn, kan du som tommelfingerregel gå ud fra, at du kan få 90 procent af din løn, men den endelige sats beregnes af din a-kasse.

Normalt beregnes satsen på baggrund af ”de bedste” 12 måneders løn indenfor de seneste 24 måneder.

Ja, hvis der bliver lavet en aftale om arbejdsfordeling på din arbejdsplads. Det er virksomheden, der bestemmer, men medarbejderne skal informeres og høres. En arbejdsfordeling efter den nye aftale skal være sagligt begrundet, hedder det i aftalen.

Både ja og nej. På den ene side skal du stå til rådighed for anvist arbejde med flere timer. Det vil sige, at hvis jobcentret eller a-kassen formidler et andet arbejde til dig, mens du er på supplerende dagpenge, så skal du tage imod det, for at opfylde pligten til at stå til rådighed.

Men til gengæld behøver du ikke selv aktivt søge arbejde, eller gå til samtaler med mere i jobcenter og a-kasse. Dermed er indsatsen mindre intensiv.

Opret et CV på jobnet.dk

Nej. Kun dem der er omfattet af den nye, midlertidige arbejdsfordeling. Ellers gælder de normale satser og regler.


Du får 24 timer (på en hverdag) til at afgøre, om du vil være med. Det gælder også, hvis virksomheden øger andelen af den tid, du skal gå hjemme som ledig, fra en fire uger cyklus til den næste. Altså skruer op for ordningen. Hvis du siger nej, er det op til virksomheden at beslutte, om du skal afskediges. Så du risikerer altså en fyreseddel, hvis du siger nej. Hvis det skulle ske, har du dit almindelige opsigelsesvarsel.

Aftalen indeholder i øvrigt en mulighed for, at du uden varsel kan sige op, hvis du kan få et andet arbejde med længere arbejdstid.

Ja. 

  • Er du medlem af a-kassen og berettiget til dagpenge, så kan du uden videre være med i den nye arbejdsfordeling.
  • Er du medlem af a-kassen men har IKKE optjent ret til dagpenge – så kan du alligevel få dagpenge, hvis du løbende indbetaler almindeligt kontingent + to måneders ekstra kontingent til a-kassen i de måneder, som arbejdsfordelingen løber.
  • Er du IKKE medlem af a-kassen, så kan du alligevel få dagpenge under jeres arbejdsfordeling. Men det kræver, at du melder dig ind i a-kassen og betaler tre måneders medlemskab hver måned, hvor du ønsker dagpenge under den nye ordning. Når arbejdsfordelingen stopper, har du ikke ret til dagpenge længere.

Fordelingen af arbejde og ledighed bliver fleksibel, alt efter virksomhedens behov. Det er aftalt, at tiden med ledighed skal være mindst 20 procent og højst 50 procent af arbejdstiden. Det regnes ud som et gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. 

Efter fire uger kan fordelingen ændres, hvis der er behov for det.

Aftalen kan bruges af private virksomheder frem til 31. marts 2022.  

En arbejdsfordeling kan standses før tid, hvis det kommer til at gå bedre for virksomheden.

Jo. Her er reglerne lidt anderledes. Og den kører sideløbende. Så hvis en virksomhed af en grund foretrækker det, så er det muligt. Parterne opfordrer dog virksomhederne til at bruge den nye, forbedrede ordning.

Nej. Mens du får supplerende dagpenge under den nye ordning, bruger du ikke af din almindelige dagpengeret. Det vil sige, at skulle du blive ledig senere, så er du ikke værre stillet, selv om du fik dagpenge jævnfør den arbejdsfordelingsaftalen.

Ja. Aftalen giver dig – og virksomhederne – mulighed for at bruge krisen til opkvalificering. Arbejdsgivere og ansatte opfordres til at undersøge, om der kan gennemføres uddannelse i stedet for at medarbejderne skal gå hjemme. Det kunne være via de kompetencefonde, som nogle brancher har. I nogle tilfælde giver de fuld løn under uddannelse.

Er der ingen løn til beregning af sats, så gælder dimittendsatsen for ikke-forsørgere. Den er på 13.644 kroner om måneden.

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt