Dit arbejdsliv
Tjek din lønseddel 7 vigtige ting, du selv kan tjekke på din lønseddel.

Hver anden oplever fejl på deres lønseddel og ofte giver et løntjek flere kroner på kontoen. Her får du en guide til 7 ting, du selv kan tjekke på din lønseddel. Du kan også kontakte din lokale afdeling og få et løntjek. 

7 ting du skal tjekke på din lønseddel

Grundlønnen udgør den løn du skal have for enten:

  • 74 timers arbejde som timelønnet hver 14 dag eller
  • din månedsløn eksklusiv tillæg.

I mange overenskomster er der aftalt tillæg for at arbejde på forskudt tid, aften- og nattillæg, weekendarbejde, overarbejde, anciennitet eller specielle kompetencer.

De fleste har via deres overenskomsten en fritvalgskonto, her er der mulighed for at vælge imellem fridage, pensionsopsparing eller få beløbet udbetalt sammen med deres løn på aftalte tidspunkter. Har du foretaget et valg, bør du tjekke om dit valg er registreret på oversigten på din lønseddel. Du kan ændre dit valg en gang årligt, tidspunkt for dette fremgår af overenskomsten.

Får du den rigtige pensionsprocent: Fx skal du i nogle overenskomster selv betale 1/3 og arbejdsgiveren skal betale 2/3. I andre overenskomster kan det være fordelt anderledes. Så vær opmærksom på om du får indbetalt den korrekte pension. ATP er lovbestemte satser alt efter hvor mange timer man arbejder. ATP indbetales med 1/3 af lønmodtager og 2/3 af arbejdsgiveren. 

Det er vigtigt, at du kontrollerer, at der er trukket skat på din lønseddel. Derfor er det også vigtigt, at du modtager en lønseddel. Såfremt du ikke har modtaget en lønseddel, men alene modtager et Acontobeløb kan du risikere at skulle betale skat af dit Aconto beløb senere. 


Husk at der 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Derfor ser opgørelsen typisk anderledes ud nu end tidligere. Du skal her kunne se hvor mange dage/timer du har optjent i den seneste periode.

Nederst eller på side 2 på de fleste lønsedler, vil du kunne se sammentælling af:

  • Løn til dato
  • Skattepligtig løn
  • Indbetalt skat
  • Ferieopsparing m.m. 

Er du i tvivl, så kontakt altid din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening.

Du kan også bruge kontakt formularen på Mit3F.

Bestil et gratis løntjek her.


Kontakt