Forside Fordele Få hjælp Bliv medlem Søg Log ind Graviditet og barsel Barsels og forældreorlov Ved barsels- og forældreorlov er der mange tal og regler, man skal have styr på. Her kan du finde svar på det meste og få et godt overblik.

Reglerne om forlængelse af forældreorlov, varsling og ferie under orlov kan være meget komplicerede. Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis du vil have hjælp til at forstå reglerne.

I denne artikel får du et overblik over regler som:

 • Hvor meget forældreorlov du kan udskyde
 • Hvad der sker, hvis du skifter job
 • Om du kan holde ferie under barsel
 • Hvornår du skal varsle din barsel.
Rettigheder ved graviditet og barsel
Læs mere om barsel- og forældreorlov på Borger.dk
Udskudt orlov Du eller din partner har ret til at gemme mellem 8 og 13 uger af forældreorloven og holde dem på et senere tidspunkt. Den udskudte forældreorlov skal holdes, før barnet fylder 9 år. 

Hvis du udskyder forældreorloven, skal den holdes i én sammenhængende periode. Varsler du udskydelsen rigtigt, kan din arbejdsgiver ikke modsætte sig, at du udskyder en del af forældreorloven. Du kan også lave en aftale med din arbejdsgiver om at udskyde op til 32 uger af din forældreorlov. Udskudte uger kan holdes samlet eller drypvis i hele uger, indtil barnet fylder ni år. 

Hvis du i mellemtiden skifter job, beholder du retten i det nye job. Hvis du senere skifter arbejde, skal du genforhandle aftalen om udskudt orlov med den nye arbejdsgiver.
Forlæng din forældreorlov Som forælder har du ret til at forlænge din forældreorlov med henholdsvis otte uger eller 14 uger, alt efter om du er i beskæftigelse eller ej.

Hvis du er arbejdsløs, så kan din forældreorlov kun forlænges med otte uger, det vil sige fra 32 uger til 40 ugers forældreorlov.

Hvis du er i arbejde, så har du ret til at forlænge forældreorloven med 14 uger, det vil sige fra 32 uger til 46 ugers forældreorlov.

Hver af forældrene har ret til at forlænge sin forældreorlov, men retten til dagpenge er fortsat kun 32 uger i alt. Det betyder, at der bliver udbetalt et nedsat dagpengebeløb, hvis I forlænger jeres forældreorlov. Det samlede dagpengebeløb for de henholdsvis 40 (og dermed 80 procent af dagpengebeløbet) eller 46 uger (og dermed 60 procent af dagpengebeløbet) svarer til det beløb, som I ville få i de 32 uger.
Reglerne om barsel og forældreorlov kan være komplicerede. Så du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis du vil have hjælp til at forstå reglerne. Ekstra info om forældreorlov

Har du orlov, kan du ikke holde ferie samtidig.

Har du optjent ferie, kan du bruge den på to måder: 

 1. Du kan planlægge din forældreorlov, så du undervejs afbryder orloven og holder ferie for derefter at vende tilbage på orlov. På den måde får du forlænget din orlov.
 2. Hvis din orlovsplan forhindrer, at du kan holde din ferie, kan du få udbetalt penge for de dage eller uger, du er forhindret i at holde ferie.

Vær opmærksom på, at nogle overenskomster åbner mulighed for, at du og din arbejdsgiver aftaler at overføre ferie fra et år til et andet.

Sådan udbetales din ferie  
Ferieloven slår også fast, at du har ret til tre ugers hovedferie i perioden fra 1. maj til 30. september.  

Er du på barsel i perioden fra 1. maj til 30. september, kan du få penge for de tre ugers hovedferie udbetalt 1. oktober.   

Er du på barsel i perioden 1. oktober til 30. april, kan du få penge for den resterende ferie udbetalt ved ferieårets udløb.

I har ret til at planlægge jeres forældreorlov, så den passer til jeres behov. Derfor kan I ofte selv planlægge, om optjent ferie skal udbetales eller bruges til at få mere tid sammen med barnet.

Forældreorloven kan også forlænges ved, at du starter på arbejdet på nedsat tid. 

Din forældreorlov forlænges med det antal timer, du arbejder.  

Hvis du for eksempel arbejder på halv tid i de sidste ti uger af din forældreorlov, forlænges forældreorloven tilsvarende.  

Så bliver 10 ugers orlov til 20 uger på halv tid/halv orlov.  

Du skal lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om den nedsatte tid. Og dagpengekontoret i din kommune vil have dokumentation for aftalen mellem dig og din arbejdsgiver.
Varsling af orlov Du har pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvornår du regner med at holde orlov, og hvornår du begynder på arbejde igen.

Når du skal holde orlov, har du pligt til at oplyse det til din arbejdsgiver i god tid.
Hvis du er gravid, så fortæl det til din arbejdsgiver så tidligt som muligt. Herefter er du ekstra godt beskyttet mod afskedigelse. Dog senest tre måneder før forventet fødsel skal du fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid, hvilken dato fødslen er sat til, og hvornår du holder graviditetsorlov. Hvis du ønsker at bruge retten til 14 ugers orlov, skal du senest inden otte uger efter fødslen give arbejdsgiver besked om, hvornår du vil genoptage arbejdet.

Senest fire uger før forventet fødsel skal faderen fortælle sin arbejdsgiver, om han gør brug af sine to ugers fædreorlov efter fødslen, og hvornår orloven starter.

Begge forældre skal senest otte uger efter fødslen give deres arbejdsgivere besked om, hvornår og hvor meget forældreorlov, de holder.

Kommunen skal i øvrigt have besked:

 • når I efter orloven genoptager arbejdet helt eller delvist 
 • hvis I skifter, så den anden ægtefælle tager orlov 
 • hvis I holder orlov samtidig.

Dette gælder, uanset om I modtager barselsdagpenge, eller I får løn fra jeres arbejdsgiver. Hvis I giver kommunen forkerte eller mangelfulde oplysninger, kan I risikere at skulle betale en del af lønnen eller dagpengene tilbage.

Er du arbejdsløs, inden du skal på orlov, skal det meddeles tre steder:

 • til jobcenteret
 • til a-kassen
 • til din hjemkommune.

For arbejdsløse er der ingen tidsfrister for varsling, men det er i din egen interesse at informere jobcenteret og din hjemkommune i god tid.

Nogle regler om barsel kan være komplicerede. Henvend dig til din tillidsrepræsentant, din lokale 3F fagforening eller kommunens dagpengekontor, hvis du er i tvivl.

Vær opmærksom på den nye ferielov

Vær opmærksom på at ferieafholdelsesperioden efter 1. september 2020 er 1 år og 4 måneder (1. september - 31. december året efter).

Det har betydning, for hvor hurtigt du kan få udbetalt ikke afholdt ferie ved feriehindringer.

Der er ikke ændret på hovedferieperioden (1. maj – 30. september).

Hvis du ikke har mulighed for at holde ferie ved ferieafholdelsesårets udløb på grund af barselsorlov og dermed forhindret i at holde optjent betalt ferie, kan du enten få op til 4 ugers betalt ferie overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode eller få udbetalt feriebetalingen. Men så skal du stadig være forhindret i at holde ferie ved udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode.


OK20: Til dig der skal stemme Vores partner Assembly Voting sender lige nu mails ud om OK20-afstemning fra 3f@mail.aion.dk. De mails kan du trygt åbne. 3F sender også mails ud fra en adresse, som ender på @3f.dk.
Vi advarer mod at åbne fup-mails, der udgiver sig for at være 3F, der ikke er sendt fra de to mails, som vi har omtalt.
Kontakt