Find din løn og overenskomst
OK21 Nu skal du stemme

Forbedring af ligestillingen, styrket indsats mod social dumping og ret til efteruddannelse

3F Byggegruppen og Dansk Håndværk har forhandlet en ny fælles overenskomstaftale på plads. Aftalen, der indeholder samme økonomiske ramme som OK20-aftalen med Dansk Byggeri, giver mange fornyelser til jer medlemmer. Jeg vil nævne nogle af dem her. Og i teksten her, kan du læse om resten af indholdet af aftalen.  Den nye OK21-aftale giver blandt andet medlemmerne forbedringer på barselsområdet. Mødre får med aftalen i hånden mulighed for fuld løn under graviditetsorlov og barsel. Og også kommende fædre kan se frem til forbedringer. Ligesom der også sikres ret til sygelønsbetaling i forbindelse med graviditetsundersøgelser. Det er en forbedring for ligestilling for gravide, fædre og mødre, når de ønsker at gøre brug af deres muligheder for graviditetsorlov, barsel, fædreorlov og forældreorlov. Vores håb er, at det vil gøre en forskel, når kvinder fremover skal vælge, om de skal tage en erhvervsuddannelse eller gå en anden vej.

Aftalen rummer fælles initiativer, der skal være med til at styrke indsatsen mod social dumping. Blandt andet lægger vi op til at indføre ID-kort ved lovgivning, så det omfatter alle i byggebranchen. Og vi er også nået til enighed om en samarbejdsaftale om ”fairplay-byggeri”, der sætter rammerne for et fælles ønske om at bekæmpe kriminalitet, menneskehandel, tvangsarbejde, sort arbejde og organisationsforfølgelse, som vi desværre oplever i stigende grad i byggeriet. Vi er enige om, at kriminalitet ikke hører hjemme i byggebranchen.

Overenskomstaftalen giver også medlemmerne ret til uddannelse ved ledighed. Med OK21 får medarbejdere med 12 måneders anciennitet en ret til at få en erhvervs- eller kontraktuddannelse inden for det område, virksomheden beskæftiger sig med. Det er et meget stærkt element i aftalen, og jeg er rigtigt glad for, at vi fik denne ret skrevet ind, så vi på begge sider af bordet tager ansvar for at sikre fremtidens kvalificerede arbejdskraft til den danske byggebranche. Der er stort politisk fokus på, at vi alle oven på Corona skal efter- og videreuddanne os for at sikre beskæftigelse. I byggebranchen oplever vi desværre ikke særligt stor søgning mod efteruddannelser, men det vil dette protokollat være med til at afhjælpe. Det er virkelig et positivt resultat.

Aftalen indeholder også en væsentlig forbedring for vilkårene for arbejdsmiljørepræsentanter, der sikres ret til mere uddannelse. Ligesom vi er enige om at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne. Det er et vigtigt område, som jeg er glad for, at vi får oprustet!

Den økonomiske ramme er identisk med forårets private overenskomstforhandlinger, dog med en lille regulering af akkordafsavnstillægget pr. 1. marts 2023.

Et enigt forhandlingsudvalg og byggegruppens bestyrelse står bag aftalen. Men nu er det op til dig at stemme om aftalen.

Du skal nu stemme om aftalen. Du får sendt et link til afstemningen fredag den 26. februar. Og afstemningen åbner 2. marts og lukker 24. marts. Vi forventer at offentliggøre resultatet 24. marts.

Fakta Overenskomsten kort
 • Mindstebetalingen stiger med 2,50 kr. pr. time hver år i perioden.
 • Løn under sygdom, barn syg, børns hospitalsindlæggelse og barsel samt graviditetsundersøgelse stiger med 2,50 kr. pr. time hvert år.
 • Søgnehelligdags- og feriefridagsbetalingen stiger med 3 x 1,0 % – i perioden og ender på 13,5 %.
 • Særlig opsparing til funktionærlignende ansatte stiger med 3 x 1,0 % – i perioden og ender på 7,0 %.
 • Satser vedrørende forskudt arbejdstid § 14, værktøjsgodtgørelse § 21, tagdækning § 21, smudstillæg § 29 samt ovn- og ildfast arbejde § 101 reguleres hver år med 1,6 % i perioden.
 • Fuld løn under graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov fra 1. juli 2021.
 • Opsigelse under sygdom og tilskadekomst. Medarbejdere med fire måneders anciennitet kan ikke opsiges de første otte uger.
 • Ret til frihed ved to børneomsorgsdage, barns 2. sygedag og lægebesøg.
 • Akkordudbetalingen stiger hvert år med 2,50 kr. pr. time – samlet 7,50 kr. i perioden.
 • Akkordafsavnstillægget forhøjes med virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2023 indgår, med 0,25 kr.
 • Ret til EUD eller kontraktuddannelse for medarbejdere med 12 måneders anciennitet.
 • Ret til to ugers efteruddannelse i forbindelse med afskedigelse.
 • Supplerende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter.
 • Elevlønnen stiger med 1,7 % hvert år.
 • Særlig opsparing til elever med 1,0 % hvert år i perioden, i alt 3 % (ny bestemmelse).
 • Pension til elever, der er fyldt 18 år med seks måneders erhvervsarbejde. 4 % / 2 %.
Læs om overenskomsten her
 • Mindstebetalingen stiger med 2,50 kr. pr. time hver år i perioden.
 • Løn under sygdom, barn syg, børns hospitalsindlæggelse og barsel samt graviditetsundersøgelse stiger med 2,50 kr. pr. time hvert år.
 • Søgnehelligdags- og feriefridagsbetalingen stiger med 3 x 1,0 % – i perioden og ender på 13,5 %.
 • Søgnehelligdags- og feriefridagsudbetaling. 1. maj 2021 hæves forskudsbeløbene fra SH-kontoen til 1.350 kr. for voksne medarbejdere og 675 kr. til ungarbejdere pr. dag.
 • Særlig opsparing til funktionærlignende ansatte stiger med 3 x 1,0 % – i perioden og ender på 7,0 %.
 • Satser vedrørende forskudt arbejdstid § 14, værktøjsgodtgørelse § 21, tagdækning § 21, smudstillæg § 29 samt ovn- og ildfast arbejde § 101 reguleres hver år med 1,6 % i perioden.
 • Graviditetsorlov: Der betales fuld løn under graviditetsorlov i fire uger før det forventede fødselstidspunkt.
 • Barselsorlov: Der betales fuld løn under barselsorlov i 14 uger efter fødslen.
 • Fædreorlov: Der betales fuld løn under fædreorlov i to uger.
 • Forældreorlov: Der betales fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger, og den anden forælder har ret til at holde otte uger.
Det er en forudsætning for betaling af løn under fravær på grund af graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov, at medarbejderen på det forventede fødselstidspunkt har seks måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder.
Medarbejdere med fire måneders anciennitet kan ikke opsiges de første otte uger. Dagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan vælge at få udbetalt et forskudsbeløb fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen, forudsat at der er dækning på kontoen.

Der er enighed om at udvide kapitlet om akkord, så akkordreglerne mellem 3F og Dansk Byggeri i følgende overenskomster indskrives:

 • Bygningsoverenskomsten
 • Bygge- og Anlægsoverenskomsten
 • Overenskomst for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde.

Der kan aftales kurser og temadage for akkordarbejde med én eller flere virksomheder og deres medarbejdere for at sikre en fælles forståelse af akkordarbejdet. Akkordudbetalingen stiger hvert år med 2,50 kr. pr. time – samlet 7,50 kr. i perioden.

Akkordafsavnstillægget forhøjes med virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2023 indgår, med 0,25 kr.

 • Ret til EUD eller kontraktuddannelse for medarbejdere med 12 måneders anciennitet.
 • Ret til to ugers efteruddannelse i forbindelse med afskedigelse.
 • Supplerende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter.
 • Elevlønnen stiger med 1,7 % hvert år.
 • Særlig opsparing til elever med 1,0 % hvert år i perioden, i alt 3 % (ny bestemmelse).
 • Pension til elever, der er fyldt 18 år med seks måneders erhvervsarbejde. 4 % / 2 %.

Kontakt