Find din løn og overenskomst
OK21 Nu skal du stemme

Kære kollega

Her kan du læse om din nye overenskomst, som både starter og slutter ved dig og dine kollegaer.

Sådan er det, når man er medlem af en rigtig fagforening. Tak for det.

En forhandling er de muliges kunst. Derfor er det heller ikke alle jeres forslag, som vi har kunne indfri i denne omgang.

Det er med gode kollegaers hjælp lykkedes os at indgå et forlig om en treårig overenskomst. 

Vi har lavet en aftale, med mere til alle. Der er mere til lærlinge og elever, mere til børnefamilierne, mere til seniorerne og alle derimellem. 

Vi har blandt andet løftet bidraget til SH- og Feriefridagskontoen markant med hele 3 procent i perioden, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter får adgang til IT og internet, perioden med løn under forældreorlov og sygdom er forlænget og vi har opnået bedre vilkår ved uddannelse.

Nu er det så igen din tur. Det er nu, at du og dine kollegaer skal tage stilling til aftalen. Du skal bruge din demokratiske ret. Det er vigtigt, at så mange som muligt stemmer. En høj stemmeprocent er med til at sikre en stærk overenskomst.

Vi håber, at du vil kigge på denne oversigt. Alle skal være med på et oplyst grundlag. Husk, at jeres lokale lønforhandlinger kommer oveni. 

Resultatet er godkendt af et enigt forhandlingsudvalg.

I Industrigruppen anbefaler vi dig at stemme JA.

Læs mere Urafstemning: Auto- og Boligmontering 1,36 MB PDF Hent dokument Fakta Overenskomsten kort
 •  SH og feriefridage betaling øges med 3 procent
 •  Løn under forældreorlov udvides med 3 uger til samlet 16 uger
 •  Ret til frihed hvis barn syg på arbejdsdagen og fri til lægebesøg med barn
 •  Løn under sygdom øges fra 9 til 13 uger
 •  Uddannelse ved afskedigelse kan forlænge opsigelsesvarsel med op til to uger
 •  Tillidsrepræsentanter får adgang til IT og internet
 •  Arbejdsmiljørepræsentanter får adgang til IT og internet
 •  Ansatte involveres i den grønne omstilling
 •  Betalingssatser og tillæg stiger
 •  Øget indsats mod social dumping
Flere penge til mere frit valg Bidraget til SH- og Feriefridagskontoenstiger fra 10,5 til 13,5 procent over tre år. Dermed får du flere penge til fridage, seniorordning eller pensionsopsparing.
Nu kan du tage fri, hvis dit barn bliver syg i arbejdstiden eller du skal til lægebesøg med dit barn og i den forbindelse få udbetalt penge fra din SH- og feriefridagskonto. De ekstra tre procent kan for eksempel give dig seks ekstra seniorfridage på et år.
For funktionærlignende ansættelse er der en særlig opsparing som stiger fra 4 til 7 procent de næste 3 år. For elever stiger den særlige opsparing fra 4 procent til 7 de næste 3 år.

Perioden med fuld løn under forældreorlov udvides med tre uger. Den samlede periode er dermed oppe på 16 uger og fordeles på denne måde:

 • Fem uger til den forælder, der har holdt barselsorloven
 • Otte uger til den anden forælder
 • Tre uger til den ene eller anden
Perioden, hvor du kan få løn under sygdom, bliver forlænget med fire uger. Det bringer den samlede periode med løn under sygdom op på i alt 13 uger. Når du når folkepensionsalderen og stadig arbejder, kan du nu vælge at få indbetalingen til din pensionsordning udbetalt som løn i stedet. Du kan også fortsætte indbetalingen til din pensionsordning. Arbejdsgiveren skal beregne pension af sygeferiepenge Bliver du opsagt, kan du nu få op til fire ugers uddannelse, som du kan bruge i din opsigelsesperiode. Hvis du gør brug af din ret til at tage på kursus, forlænges din opsigelse med op til to uger. Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentanter får nu ret til at få stillet nødvendige it-faciliteter til rådighed, herunder internet. De lokale parter kan anmode om, at der hurtigst muligt bliver holdt et lokalt møde, hvor alle relevante baggrundsoplysninger så vidt muligt bliver forelagt eller fremskaffet, hvis der er tvivl om løn- og ansættelsesforhold for udenlandske medarbejdere. Nu kommer ansatte på en dansk industrivirksomhed til at spille en større rolle i deres virksomheders – og dermed i Danmarks – grønne omstilling. Den grønne omstilling skal nemlig på dagsordenen i samarbejdet mellem ledelse og jer, medarbejdere på alle niveauer i virksomheden. Det bliver med fokus på at nedbringe egne miljø- og
klimabelastninger, og hvordan I fremstiller produkter og services, der peger i den grønne retning
Lønforhold og betalingssatser
  1. maj 2021  1. januar 2022  1. marts 2023 
Minimallønssatser
Forhøjes med 
2,50 kr. 2,50 kr. 2,50 kr.
Genetillæg 1,6 % 1,6 % 1,6 %
Løn under sygdom og tilskadekomst,
barns to første sygedage, barns hospitalsindlæggelse,
graviditets-, barsel- og fædreorlov
2,00 kr. 2,00 kr. 2,00 kr.
SH og feriefridagsbetaling, særlig opsparing funktionærer
Forhøjes med
1,0 % 1,0 % 1,0 %
Elevlønninger
Stiger med  
1,7 % 1,7 % 1,7 %
Særlig opsparing 1,0 % 1,0 % 1,0 %
Seniordage
Efter 10 års anciennitet er der ret til
 • 1 årlig seniordag fra 60 år
 • 2 seniordage fra 62 år
 • Betaling er med fuld løn
     
 Bemærk: Satserne her er mindstebetalingssatser. Den endelige løn forhandler I på virksomheden.

Kontakt