Find din løn og overenskomst
OK21 Nu skal du stemme

Kære kollega

Her kan du læse om din nye overenskomst, som både starter og slutter ved dig og dine kollegaer.

Sådan er det, når man er medlem af en rigtig fagforening. Tak for det. 

En forhandling er de muliges kunst. Derfor er det heller ikke alle jeres forslag, som vi har kunne indfri i denne omgang. 

Det er med gode kollegaers hjælp lykkedes os at indgå et forlig om en treårig overenskomst. 

Vi har lavet en aftale, med mere til alle. Der er mere til børnefamilierne,  mere til seniorerne og alle derimellem. 

Vi har blandt andet løftet bidraget til SH- og Feriefridagskontoen markant med hele 3 procent i perioden, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter får adgang til IT og internet, perioden med løn under forældreorlov og sygdom er forlænget og vi har opnået bedre vilkår ved uddannelse. 

Nu er det så igen din tur. Det er nu, at du og dine kollegaer skal tage stilling til aftalen. Du skal bruge din demokratiske ret. Det er vigtigt, at så mange som muligt stemmer. En høj stemmeprocent er med til at sikre en stærk overenskomst.

Vi håber, at du vil kigge på denne oversigt. Alle skal være med på et oplyst grundlag. Husk, at jeres lokale lønforhandlinger kommer oveni. 

Resultatet er godkendt af et enigt forhandlingsudvalg.

I Industrigruppen anbefaler vi dig at stemme JA.

Læs mere Urafstemning: Industri- og Værkstedsoverenskomsten 1,54 MB PDF Hent dokument Fakta Overenskomsten kort
 • SH og feriefridage betaling øges med 3 procent.
 • Løn under forældreorlov udvides med 3 uger til samlet 16 uger.
 • Ret til frihed hvis barn syg på arbejdsdagen og fri til lægebesøg med barn.
 • Løn under sygdom øges fra 9 til 13 uger.
 • Uddannelse ved afskedigelse kan forlænge opsigelsesvarsel med op til to uger.
 • TR og AMR får adgang til IT og internet.
 • Ansatte involveres i den grønne omstilling.
 • Betalingssatser og tillæg stiger.
 • Øget indsats mod social dumping
Læs mere om de nye muligheder her

Bidraget til SH- og Feriefridagskontoen stiger fra 10,5 til 13,5 procent over tre år. Dermed får du flere penge til fridage, seniorordning eller pensionsopsparing. Derudover får du også nye
muligheder for betaling fra SH- og Feriefridagskontoen. Nu kan du tage fri på dit barns anden hele sygedag eller hvis du skal til lægebesøg med dit barn og i den forbindelse få udbetalt penge fra din SH- og Feriefridagskonto. Selvom du ikke ønsker at bruge af kontoen til barns anden sygedag, har du stadig ret til at blive hjemme.

De ekstra tre procent kan for eksempel give dig seks ekstra seniorfridage på et år. 

For funktionærlignende ansættelse er der en særlig opsparing som stiger fra 4 til 7 procent de næste 3 år.

Nu opnår du en tidligere ret til seniorfridage med opsparing fra SH-kontoen samt ved at konvertere penge fra din pensionsindbetaling. De ekstra 3 procent på SH-kontoen kan for eksempel give 6 ekstra seniorfridage på et år.

Fra nu af optjener du også retten til 1 seniorfridag med fuld løn, når du fylder 60 år og yderligere 1 seniorfridag, når du fylder 62 år. Retten er betinget af 10 års anciennitet.

Perioden med fuld løn under forældreorlov udvides med tre uger.

Den samlede periode er dermed oppe på 16 uger og fordeles på denne måde:

 • Fem uger til den forælder, der har holdt barselsorloven.
 • Otte uger til den anden forælder.
 • Tre uger til den ene eller anden forælder.

Perioden, hvor du kan få løn under sygdom, bliver forlænget med fire uger. Det bringer den samlede periode med løn under sygdom op på i alt 13 uger.

Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentanter får nu ret til at få stillet nødvendige it-faciliteter til rådighed, herunder internet. Dette gælder fra 2. juni 2021.

Når du når folkepensionsalderen og stadig arbejder, kan du nu vælge at få indbetalingen til din pensionsordning udbetalt som løn i stedet. Du kan også fortsætte indbetalingen til din pensionsordning.

Når du deltager i efter- og videreuddannelse, hæves satsen på den løn som du modtager med 15 kr. Det betyder, at den pr. 1. marts 2021 udgør maks. 150,00 kr. pr. time. Derudover kommer tillæg af feriepenge, SH-opsparing mm.

Hvis du bliver opsagt og gør brug af din ret til at tage på kursus, forlænges din opsigelse nu med op til to uger.

De lokale parter kan anmode om, at der hurtigst muligt bliver holdt et lokalt møde, hvor alle relevante baggrundsoplysninger så vidt muligt bliver forelagt eller fremskaffet, hvis der er tvivl om løn- og ansættelsesforhold for udenlandske medarbejdere.

Nu kommer ansatte på en danske industrivirksomhed til at spille en større rolle i deres virksomheders – og dermed i Danmarks – grønne omstilling.

Den grønne omstilling skal nemlig på dagsordenen i samarbejdet mellem ledelse og jer, medarbejdere på alle niveauer i virksomheden. Det bliver med fokus på at nedbringe egne miljø og klimabelastninger, og hvordan I fremstiller produkter og services, der peger i den grønne retning.

Lønforhold og betalingssatser

Pr. 1. maj 2021  Pr. 1. januar 2022  Pr. 1. marts 2023
Minimalløn satser
forhøjes med  
2,50 kr.  2,50 kr.  2,50 kr. 
Minimalløn satser
forhøjes til   
128,80 kr.  131,30 kr.  133,80 kr. 
Ungarbejdere
Minimallønnen for ungarbejdere
hæves til
15 år
51,50 kr. 
15 år
52,50 kr. 
15 år
53,50 kr. 
  16 år
64,40 kr. 
16 år
65,65 kr. 
16 år
66,90 kr. 
  17 år
90,15 kr. 
17 år
91,90 kr. 
17 år
93,65 kr. 
Løn under sygdom og tilskadekomst,
Barsel- og fædreorlov, børns sygedag 
og hospitalsindlæggelse
Maximum satsen
forhøjes med
2,00 kr. 2,00 kr.  2,00 kr. 
Maximum satsen
forhøjes til
154,00 kr.  156,00 kr.  158,00 kr. 
SH- og feriefridagsopsparing 
Søgnehelligdagsopsparingen
forhøjes med
1,0 %  1,0 % 1,0 %
Søgnehelligdagsopsparingen
forhøjes til 
11,5 %  12,5 % 13,5 % 
Særlig opsparing til funktionærlignende ansatte
Forhøjes med
1,0 %  1,0 %  1,0 % 
Særlig opsparing til funktionærlignende ansatte
Forhøjes til
5,0 %  6,0 %  7,0 % 
Genetillæg 
Skiftehold, speciel arbejdstid, udskydelse af pauser, 
afbrydelse i akkord
forhøjes med
1,6 %  1,6 %  1,6 % 


Bemærk, at satserne her er mindstebetalingssatser. Den endelige løn forhandler i på virksomheden.
Kontakt