Find din løn og overenskomst
OK21 Nu skal du stemme

Kære medlem

Ved OK21-forhandlinger på det offentlige arbejdsmarked er der aftalt flere elementer, der har afsmittende effekt for de overenskomster, der følger det offentlige område.

Vi har registret, at du arbejder under en overenskomst, der følger det offentlige område. Derfor får du denne information - og mulighed for at stemme.

Vi står i 3F, i Danmark, ja i hele verden i en krisesituation med Corona-virus, hvor alle gode kræfter skal lægges sammen, så vi kan bevare vores sundheds- og velfærdssektor i Danmark samt vores unikke ”Danske Model” på arbejdsmarkedet.

Vi kan i nuværende krisesituation ikke risikere, at en konflikt på arbejdsmarkedet bryder ud, og dermed gøre hele situationen i Danmark endnu mere usikker og ustabil for os alle sammen.

Vi opfordrer dig og dine kollegaer til at stemme om resultatet, så I dermed gør brug af jeres demokratiske ret, og så du være med til at vise, at demokratiet i ”Den Danske Model” virker.

Derfor – STEM ’JA’ til OK21

Venlig hilsen

Tina Møller Madsen
Gruppeformand
3F Privat Service, Hotel og Restauration

Forligene

Det er aftalt, at forligene gælder for tre år. Forligene dækker over flere elementer, men vi har valgt kun at beskrive de generelle lønstigninger på henholdsvis det kommunale og statslige område.

Det kommunale område

Forliget er indgået mellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet. Det samlede forlig udgør 5,29 %.

De samlede generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen udmøntes sådan:

  2021  2022  2023 
Generelle lønstigninger  2,01 %  1,90 %  1,11 % 
Reguleringsordning (skøn)  - 0,21 %  0,30 %  0,18 % 

 

Det statslige område

Forliget er indgået mellem Skatteministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Det samlede forlig udgør 6,75 %.

De samlede generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen udmøntes sådan:

  1.4.21 1.10.21  1.4.22  1.10.22  1.4.23  1.10.23 
Generelle
lønstig-
ninger
 
0,80 %  0,30 %  1,19 %  0,30 % 1,48 %  0,35 % 
Regulerings-
ordning
(skøn)
 
0,00 %    0,36 %    0,27 %  0,63 % 


Kontakt