Overenskomst
Ingen overenskomst Arbejder du uden overenskomst på din arbejdsplads, er der ingen regler for, hvad du skal have i løn og pension.

37 timers arbejdsuge, fri på barns første sygedag og gode lønaftaler. Det er alt sammen rettigheder, som fastsættes i overenskomsterne.  

Der er nemlig ingen lovgivning, der fastsætter en mindsteløn og pension.

Hvis du arbejder uden overenskomst, skal du straks kontakte din lokale 3F fagforening. 3F kan herefter kontakte din arbejdsgiver for at tegne en overenskomst. 

Tag trygt kontakt til 3F Du kan trygt kontakte din lokale 3F fagforening, uden at din arbejdsgiver finder ud af, at det er dig, der har kontaktet os. 3F vil aldrig give arbejdsgiveren besked om, at du har kontaktet fagforeningen, eller på anden måde kontakte din arbejdsgiver, uden at du har aftalt det med 3F. Se din ansættelseskontrakt Det bør fremgå af din ansættelseskontrakt, om du er omfattet af en overenskomst og i givet fald, hvad den gælder. Hvis du heller ikke har en ansættelseskontrakt, skal du bede din arbejdsgiver om at få sådan én eller kontakte din lokale 3F fagforening.
Læs mere om ansættelsesaftaler
Bliv klogere på overenskomster, læs her.
Læs mere Kender du dine arbejdstagerrettigheder i Danmark Hent pjece

Kontakt