Skiftende arbejdstider

Værd at vide, når du arbejder om natten eller har skiftende arbejdstider.

Det er ikke sundt at arbejde om natten. Undersøgelser har vist, at vi laver flere fejl, og vores reaktionstid nedsættes. Desuden giver natarbejde øget risiko for at få kræft.

Natarbejde og arbejde på skiftende og uregelmæssige tider har negativ indflydelse på:

 • din arbejdspræstation
 • kroppens naturlige døgnrytme
 • din søvn
 • dit sociale liv
 • dit helbred. 

Planlægning af arbejdstiden

Det er vigtigt at begrænse de negative virkninger af natarbejde og skiftearbejde ved at planlægge fornuftigt. Planlægningen skal derfor ske i samarbejde med Arbejdsmiljøorganisationen.

Eksempler på overvejelser:

 • at skift i arbejdstiden roterer med uret, altså fra dag mod nat. Menneskets døgnrytme forlænger døgnet til cirka 25-26 timer. Derfor har du lettere ved at forlænge døgnet end at forkorte det.
 • at skift i arbejdstiden roterer hurtigt, så du arbejder så få nætter ad gangen som muligt. Arbejder du for eksempel en hel uge på hvert skift, opstår der en konstant biologisk ubalance i kroppen. Hurtigt roterende skift er sundere for kroppen.
 • at antallet af nattevagter minimeres og spredes ud over perioden, så der ikke ophobes negative konsekvenser som søvnunderskud.
 • at du beholder normal arbejdstidslængde på natskiftet. Det er bedre end at øge antallet af nattevagter.
 • at du efter hver periode med natskift har så lang en friperiode, at søvnmanglen kan indhentes. Her gør det ingen forskel, om der skiftes med eller mod uret. Det vigtige er, at du har mulighed for at indhente sit søvnunderskud uden at skulle bruge dine fridage på det.
 • at du under natarbejde har mulighed for afveksling eller korte pauser, så psykiske træthedsfænomener kan forebygges.
 • at morgenskift ikke starter før klokken seks. For tidlig start på morgenskiftet betyder, at dit sociale liv indskrænkes.
 • at du har en friweekend så ofte som muligt.
 • at skiftene planlægges i god tid, så du kender dit arbejdsskema et stykke ud i fremtiden.
 • at din arbejdsgiver er opmærksom på de ulemper, som skiftende arbejdstider kan give dig i forhold til dit familie- og fritidsliv.  

Få undersøgt dit helbred

Arbejder du ofte om natten, skal din arbejdsgiver tilbyde dig en gratis kontrol af dit helbred.  

Kontrollen skal du have tilbudt, inden du starter dit natarbejde. Herefter skal du have tilbuddet minimum hvert tredje år. Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. 

Tilbuddet skal gives til alle natarbejdere - det vil sige personer, som udfører tre timer eller mere af sin daglige arbejdstid i perioden mellem klokken 22.00 og kl. 05.00. Eller som udfører natarbejde mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. 

Helbredskontrollen kan gennemføres af din egen læge eller på arbejdsmedicinske klinikker. Din arbejdsgiver skal betale udgifterne til undersøgelsen. 

Mere om skiftende arbejdstider og natarbejde

 • Stil krav om, at dine arbejdstider altid ligger fast mindst en måned frem, hvis du arbejder på skiftehold.
 • Tag imod tilbuddet om at få tjekket dit helbred. Det er gratis.
 • Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis du ikke får tilbud om helbredsundersøgelse eller har problemer med skiftende arbejdstid.

Her kan du få mere at vide om

 • Natarbejde - Pjece fra 3F og Arbejdsmiljøinstituttet om natarbejde. Hvad gør det ved dig? - og hvad kan du gøre ved det? Hent pjecen
 • 10 bud om køre- og hviletid - Folder fra 3F til chauffører. Den indeholder gode råd om køre- og hviletid. Hent pjecen
 • Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere - Pjece fra 3F om de regler, der gælder for chauffører og andre mobile lønmodtagere i Danmark. Hent pjecen

Helbredskontrol ved natarbejde - Pjece fra CO/Industri. Den er gratis og kan bestilles på telefon 33 63 80 50.