Anlægsgartnerarbejde (elev)

Overenskomst for anlægsgartnerarbejde mellem Danske Anlægsgartnere og 3F.
Se hele overenskomsten under dokumenter nederst på siden.

Gældende indtil 29. februar 2020. 

EUD-elever i Anlægsgartnerfaget aflønnes med nedenstående lønninger pr. uge inkl. søgnehelligdags- og fridagsbetaling, idet ugelønnen også betales i uger med søgnehelligdage og overenskomstbestemte fridage.

Elever indrangeres lønmæssigt således, at der tælles baglæns, idet de sidste 12 måneder før uddannelsens afslutning tæller som 4. uddannelsesår.

Ugeløn under skole- og praktikophold:

Kroner pr. uge fra 
1. marts 2019*
1. uddannelsesår**  2.552
2. uddannelsesår  2.950
3. uddannelsesår  3.523
4. uddannelsesår  4.237

*Gældende fra den lønningsuge, hvor 1. marts falder.
** Variabel varighed

Pension til elever

Periode
Arbejdsgiverbidrag  Elevbidrag  I alt 
Pr. 1. marts 2019  5,10%  2,55%  7,65% 

Elever omfattes af overenskomstens pensionsbestemmelser når de fylder 20 år.

Særlige opsparing og fritvalgsopsparing

Fastlønnede og ugelønnede elever modtager sædvanlig løn på søgnehelligdage samt opsparede fridage. Disse medarbejdere opsparer i henhold til nedenstående tabel.

Periode  Opsparing inklusiv ferietllæg
ex. fritvalg 
Samlet opsparing inklusiv
fritvalgsopsparing
 
1. marts 2019 3,6%  5,6% 

 

Aflønning voksenlærlinge

Hvis arbejdsgiveren under hele uddannelsesperioden til elever, der er fyldt 25 år, udbetaler løn minimum svarende til mindste betalingssats i overenskomsten mellem Danske Anlægsgartnere og 3F, kan der opnås særlig lønrefusion i forbindelse med skoleophold (se nærmere under punktet tilskudsordninger).

For disse gælder:

  • Lønnen skal under uddannelsesforløbet mindst udgøre fagets mindste betalingssats i henhold til § 2, stk. 1 b samt § 2, stk. 2c i overenskomsten.
  • Elever, som fortsætter et ansættelsesforhold med en uddannelsesaftale, aflønnes med den løn pågældende hidtil har oppebåret.
  • Elever som indgår uddannelsesaftale med en ny virksomhed, aflønnes med løn i henhold til § 2, stk. 1b samt § 2, stk. 2c.
  • Der ydes pension og skurpenge i henhold til gældende bestemmelser for øvrige voksne ansatte.

De gældende takster i overenskomsten mellem Danske Anlægsgartnere og 3F kan hentes her.


Dokumenter
Overenskomst for anlægsgartnerarbejde mellem 3F og Danske Anlægsgartnere 7 MB PDF