Ferie for Dyrepasserelever

Du har ret til ferie og feriefridage, mens du er elev.

Ferie

Som elev er du dækket af ferieloven og de aftaler, 3F er blevet enige med din arbejdsgiver om.

Disse regler kan virke meget indviklede. Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge i din lokale 3F fagforening.

Herunder har vi prøvet at skrive de væsentligste regler omkring ferie.

  • Du har ret til at holde fem ugers ferie hvert år.
  • Hvert kalenderår optjener du feriepenge, som du skal bruge i det næste ferieår. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april. Fra 1. september 2020 overgår du til den nye ferieordning med samtidigheds ferie. I praksis får den nye ordning ikke de store konsekvenser for elever, da elever afholder ferie med løn.
  • Hvis du har påbegyndt din uddannelse efter 1. juli har du ret til 2 ugers ferie med løn i forbindelse med jul og nytår, det første år du er i lære. Er du startet i virksomheden før 1. juli, så har du ret til at holde alle dine fem ugers ferie med løn.
  • Hvis ikke du har optjent nok feriepenge til at holde fem ugers ferie i dit første og andet hele ferieår, skal din arbejdsgiver betale dig løn under ferien.
  • Hvis du bliver syg inden du går på ferie skal ferien udskydes til du bliver rask.
  • Hvis du bliver syg under din ferie, skal du straks melde sygdommen til din arbejdsgiver også selvom det kun er af en dags varighed. Hvis du sammenlagt i alt når op på mere end 5 dages sygdom under dine 5 ugers ferie har du ret til erstatningsferie for de dage du er syg udover de 5 sygedage. Arbejdsgiveren kan stille krav om en erklæring fra din læge om sygeforholdet.

Feriefridage

Du skal have fuld løn, når du holder feriefridagen.