Hvad er en overenskomst for Dyrepasserelever

På det danske arbejdsmarked findes der ingen lovgivning om blandt andet løn, arbejdstid, overtidsbetaling, pension og opsigelsesvarsel.

Alle de regler findes i stedet i overenskomsterne, som er en frivillig aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, som forhandler overenskomsterne.

Overenskomsterne er dine rettigheder på jobbet, og de er lige så juridisk bindende som en lov eller en kontrakt.

Fornyelse af overenskomsterne

Overenskomsterne fornys efter to, tre elle fire år. Så sætter parterne sig ved forhandlingsbordet og forhandler sig frem til den nye overenskomst.

Typisk drejer det sig om, hver meget lønnen skal stige, men de forhandler ofte også om bedre muligheder for barsel, højere pension, efteruddannelse og meget andet.

Du har som medlem mulighed for at få indflydelse på overenskomsterne. Kontakt din lokale 3F fagforening med forslag til overenskomstfornyelse. Husk at stemme når resultatet er klar.

3F forhandler mange overenskomster

3F er en af de fagforeninger, der forhandler flest overenskomster, faktisk har 3F mere end 10.000 overenskomster fordelt på de mange fag, 3F organiserer. På den måde er 3F i allerhøjeste grad med til at sikre gode løn- og arbejdsvilkår på de danske arbejdspladser.

De øvrige traditionelle fagforeninger som for eksempel HK, FOA og Dansk Metal har også mange overenskomster inden for deres fagområder.

Derimod har Det Faglige Hus og Kristelig Fagforening meget få overenskomster.

Læs mere om overenskomster og "Den Danske Model".

Bak op om ordnede forhold

3F har udviklet en hjemmeside som viser vej til overenskomstdækkede virksomheder inden for hotel- og restaurationsbranchen.