Frilandsgartner

Fagforeningen 3F er specialister i løn og arbejdsforhold for frilandsgartnere. Det er din sikkerhed for at få den bedste faglige hjælp. Se din overenskomst nederst på siden.

Frilandsgartnerens løn og overenskomst

Den Grønne Gruppe i fagforeningen 3F forhandler de to hovedoverenskomster på dit område.

Løn- og arbejdsvilkår afhænger af, om din arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst.

Jobbet som frilandsgartner

Arbejdet som frilandsgartner følger årets gang. Du sår afgrøderne tidligt på foråret og høster dem om sommeren og efteråret.

Arbejdet foregår i alt slags vejr, men står oftest stille om vinteren.

Da meget af gartnerarbejdet bliver udført af maskiner, fordi der ofte bruges store vandingsanlæg på friland, er det en fordel med teknisk sans.

Se overenskomsterne for frilandsgartnere

Frilandsgartnere kan arbejde på to forskellige landsdækkende overenskomster.

Frilandsgartnere på planteskoler er omfattet af Gartneri- og Planteskoleoverenskomsten, mens de som arbejder med storstilet dyrkning af eksempelvis kål, gulerødder og vekselafgrøder til landbruget er omfattet af jordbrugsoverenskomsten mellem 3F og GLS-A.

De fleste gartnere er ansat i private virksomheder. Men nogle er ansat i offentlige virksomheder. Se din løn og overenskomst, hvis du er offentligt ansat gartner.

Nedenfor ser du dine overenskomster, hvis du er frilandsgartner i en privat virksomhed.

Efteruddannelse

Hvis du er dækket af overenskomst mellem 3F og GLS-A inden for agroindustri, gartneri, land- og skovbrug, kan din arbejdsgiver søge tilskud til din løn, så du kan efteruddanne dig. 

Læs mere om Jordbrugets Kompetencefond.

Gartneri og planteskoleoverenskomst

Overenskomst for gartnerier og planteskoler mellem 3F og Gartneri-, Land- og Skovbrugets arbejdsgiver (GLS-A)

Jordbrugsoverenskomsten 3F og GLS-A

 

Bliv medlem som frilandsgartner

3F er specialister i at sikre dig som frilandsgartner. Så får du den løn og de arbejdsforhold, du skal have.

Bliv medlem

Særligt for frilandsgartnere

Uddannelse og kurser