Lønseddel for gulvlæggerlærlinge

Du skal altid have en lønseddel, så du kan tjekke, om din løn er korrekt.

Lønnen er kommet, men der er ingen lønseddel. Sker det, så bed firmaet om hurtigst at udlevere din lønseddel. 

Din lønseddel skal du bruge til at se, om firmaet har indbetalt din korrekte løn.  

På lønsedlen kan du tjekke lønnen. Har du fået løn for de timer, du har arbejdet? Måske er der også akkordoverskud, kørepenge, skurpenge, pension, feriepenge, SH-penge, skat og andet.  

Er din lønseddel ikke fyldestgørende? Eller har du slet ikke fået en lønseddel, så kontakt din lokale 3F fagforening.

Se et eksempel på, hvordan en lønseddel bør se ud.