Sådan føres skurbogen for gulvlæggerlærlinge

I skurbogen fører du regnskab over dine timer.

Ved akkordarbejde er det en forudsætning, at der er styr på timerne.

Hvilke timer er omfattet af akkordaftalen? Og hvilke timer ligger udenfor akkordaftalen og skal afregnes på en anden måde og eventuel tillægges akkorden.

I din lokale 3F fagforening kan du få udleveret en skurbog. Her fører du regnskab med dine timer i akkord.  Det skal tydeligt fremgå, hvad der er akkordtimer, og hvad der er daglønstimer.

Desuden skal der være en forklaring på, hvad der er udført - især på daglønstimerne. På den måde kan virksomheden se, hvilket arbejde der er udført på dagløn og dermed ikke er indeholdt i akkordaftalen.

Gode råd til at føre skurbogen

Skriv kort og præcist. Skriv, så det giver mening, men ikke mere end højst nødvendigt.

Aftal ved begyndelsen af hver akkord, hvordan godkendelsen af daglønstimerne sker. 3F anbefaler, at timerne godkendes hver dag. Som minimum skal de godkendes én gang om ugen.

Vær opmærksom på at flere overenskomster har særlige bestemmelser om aflevering af akkordaftaler.

Har du aldrig før ført en skurbog, hjælper din lokale 3F fagforening dig i gang.

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl.