Jordbrugsmaskinfører

3F er specialister i løn og arbejdsforhold for jordbrugsmaskinførere. Det er din sikkerhed for at få den bedste faglige hjælp. Se din overenskomst nederst på siden.

Jordbrugsmaskinførerens løn og overenskomst

Den Grønne Gruppe i fagforeningen 3F forhandler hovedoverenskomsten på dit område med Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere. 

Løn og arbejdsvilkår afhænger af, om din arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst.

Jobbet som jordbrugsmaskinfører

Som jordbrugsmaskinfører udfører man alle former for markarbejde, herunder høst-, gødsknings- og pløjearbejde. 

Selvom den primære del af arbejdet består i at køre og betjene diverse maskiner, er en væsentlig del af arbejdet vedligeholdelse og forefaldende småreparationer af maskinellet.

Se din løn og overenskomst

De fleste jordbrugsmaskinførere er ansat i private virksomheder. Men nogle er ansat i offentlige virksomheder. Se din løn og overenskomst, hvis du er offentligt ansat jordbrugsmaskinfører.

Nedenfor kan du se din overenskomst, hvis du er jordbrugsmaskinfører i en privat virksomhed. 

Efteruddannelse

Hvis du er dækket af overenskomst mellem 3F og GLS-A inden for agroindustri, gartneri, land- og skovbrug, kan din arbejdsgiver søge tilskud til din løn, så du kan efteruddanne dig. 

Læs mere om Jordbrugets Kompetencefond.

Jordbrugsoverenskomsten 3F og GLS-A

 

Bliv medlem som jordbrugsmaskinfører

3F er specialister i at sikre dig som jordbrugsmaskinfører. Så får du den løn og de arbejdsforhold, du skal have.

Bliv medlem

Særligt for jordbrugsmaskinførere

Uddannelse og kurser