Køkkenchef

Fagforeningen 3F er specialister i løn- og arbejdsforhold for kokke, der er ansat som køkkenchefer. 3F ved alt om kokkefaget. Det er din sikkerhed for at få den bedste faglige hjælp. Se din overenskomst nederst på siden.

I virksomheder, hvor der er ansat fire kokke, kan én af disse være køkkenchef.

Lønnen forhandles typisk med den enkelte og skal i sagens natur ligge over den overenskomstmæssige løn.

Opsigelser

Funktionærlovens bestemmelser gælder for køkkenchefer i forhold til opsigelser, når der er mindst fire kokke ansat.  

Afløser smørrebrødsjomfruer regelmæssigt i det varme køkken, tæller de med som kokke.  

Hvis der er færre end fire kokke ansat, skal det stå i køkkenchefens kontrakt, at det er funktionærloven, der gælder i forhold til opsigelse. Står det ikke, gælder overenskomstens regler om opsigelse.

Læs mere i Funktionærloven.

Overflytning til Lederne

Hvis du som køkkenchef kan optages i Lederne, har du uhindret ret til at træde ud af 3F og blive overført til Lederne. Det kræver, at følgende er opfyldt:

  • at chefen, enten alene eller i samråd med direktør/ejer, er bemyndiget til at ansætte og afskedige den arbejdskraft, han finder nødvendig
  • at chefen har økonomiske beføjelser vedrørende køkkenets indkøb
  • at chefen i sit daglige arbejde hovedsageligt er beskæftiget med administrative og ledende funktioner og
  • at chefer, der optages i Lederne, mindst skal aflønnes efter bestemmelserne i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. 

Disse betingelser skal du kunne dokumentere, enten ved ansættelsesbevis eller attest fra virksomheden.

Læs mere om kokke og overenskomster

Du kan læse mere om kokkenes løn og arbejdsvilkår her.