Hovedoverenskomsten mellem 3F og HORESTA

Hovedoverenskomsten for hotel-, restaurant- og turisterhvervet mellem 3F og HORESTA er den mest dækkende for branchen.

Det er en minimallønsoverenskomst, hvilket betyder, at du som udgangspunkt skal forhandle en højere løn end overenskomstens minimallønssatser.

Du skal være opmærksom på, at der kan være forhandlet særlige vilkår på din arbejdsplads via lokalaftaler. Du bør derfor altid kontakte din lokale 3F fagforening.

Hvis du skanner QR-koden på bagsiden af overenskomsten, kan du få overenskomsten overført til din smartphone.

Hele overenskomsten og lønbilag findes nedenfor under dokumenter.

 

Dokumenter
Hotel, herunder provisionslønnede tjener - 2017-2020 1 MB PDF
Hovedoverenskomstens del 2 - 2017 - 2020 1 MB PDF
Lønbilag - Medhjælper 386 KB PDF