Lands- og brancheklubber for piccoloer

Lands- og brancheklubber er dit faglige fælleskab. Her mødes du med andre kolleger fra hele landet, og du kan udveksle erfaringer og diskutere brancherelaterede emner.

Er du tillidsvalgt på en arbejdsplads eller nysgerrig efter fagligt fællesskab, så er klubberne inden for brancherne et godt sted at starte.

Bestyrelserne planlægger årligt konference og generalforsamling, hvor I kan diskutere aktuelle emner. 

Hver klub har sin egen gruppe på Facebook, hvor der løbende debatteres om dagsaktuelle emner.

Gruppen Privat Service, Hotel og Restauration i 3F har seks lands- og brancheklubber: