Løn under sygdom for piccoloer

Privat Service, Hotel og Restauration i 3F har forhandlet en overenskomst, som sikrer dig løn under sygdom. Dermed er du bedre stillet end sygedagpengeloven, som giver ret til sygedagpenge.

Det er en forudsætning, at sygedagpengelovens beskæftigelseskrav overfor arbejdsgiver er opfyldt.Her kan du se de grundlæggende regler:

  • De første seks dage, du er syg, betaler virksomheden fuld løn.
  • Har du være ansat i fire måneder eller mere, betaler virksomheden dog løn de første fire uger af sygefraværet.
  • Efter den periode, hvor du får fuld løn, får du i resten af sygefraværet 90 procent af den fulde løn.

Er du deltidsansat, er beskæftigelseskrav ikke det samme som hos fuldtidsansatte. 

Hvis din arbejdsplads ikke har overenskomst

Du er som udgangspunkt ikke berettiget til løn under sygdom fra din arbejdsgiver, med mindre det står i din ansættelseskontrakt. Dog får du løn under sygdom, hvis du er ansat efter funktionærloven.

Du vil i stedet som regel kunne få sygedagpenge fra din arbejdsgiver. Du skal opfylde beskæftigelseskravet for at være berettiget til sygedagpenge.

Efter 30 dages sygdom med sygedagpenge ophører din arbejdsgivers forpligtelse, og du skal søge kommunen om at fortsætte med sygedagpenge. Også her gælder beskæftigelseskravet.

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl om reglerne.